Post

Potrzeba doradców w dziedzinie rolnictwa, dla szybkiego rozwoju

Mimo że każdego dnia prowadzone są ewolucyjne badania naukowe w dziedzinie rolnictwa, ich efekty są nadal raczej słabe. Ze względu na złe prowadzenie, wyniki nie są właściwie stosowane. Dlatego oceny okazują się raczej rozczarowujące. W związku z tym nasuwa się pytanie. Co ma pomóc w kontynuacji tego procesu? W jaki sposób wyniki badań naukowych ewoluują od prostej teorii do rzeczywistej praktyki?

Jak wspomniano powyżej, poradnictwo odgrywa najważniejszą rolę w tym procesie. Doradcy w dziedzinie rolnictwa są obecnie koniecznością. Ale nie byle jakich doradców. Doradców, którzy posiadają zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną. Doradców, którzy będą w stanie pomóc w promowaniu innowacji w dziedzinie rolnictwa.

Nawożeniekrzyżowe jest podejściem, które w teorii wydaje się być właściwym sposobem na wprowadzenie innowacji w rolnictwie. Stworzenie stałej sieci naukowców-doradców w celu promowania tego podejścia ostatecznie doprowadzi również do poprawy przepływu wiedzy w krajowych i regionalnych systemach wiedzy i innowacji w rolnictwie.

Potrzeba doradców stwarza szansę dla młodych naukowców. Praca nad samymi badaniami może być satysfakcjonująca, ale nie dla każdego naukowca jest to możliwe. Dlatego zastosowanie wiedzy teoretycznej i wykorzystanie jej w praktyce może z pewnością zapewnić wielu młodym aspirującym naukowcom możliwość rozwoju w nowych dziedzinach innowacji. Jako naukowiec/doradca w dziedzinie rolnictwa, istnieje o wiele więcej możliwości rozwoju zawodowego.

Jeśli jesteś aspirującym naukowcem zainteresowanym dziedziną rolnictwa, to europejskie ramy finansowania, takie jak Horyzont 2020, mogą być dokładnie tym, czego szukasz. Ich działania mają na celu poprawę wpływu badań naukowych na rolnictwo poprzez nauczanie doradców, jak wdrażać wyniki badań naukowych i wzmocnienie tego wpływu poprzez wzmocnienie przepływu wiedzy pomiędzy badaniami naukowymi a praktycznym zastosowaniem dla bardziej produktywnych i zrównoważonych praktyk rolniczych i rozwoju obszarów wiejskich;

Organizacje z całej Europy będą pomagać we wdrażaniu tych ram, w celu zwiększenia wpływu naukowego i osiągnięcia innowacji w dziedzinie rolnictwa. Jest to bardzo obiecujący proces z dużym potencjałem dla młodych aspirujących naukowców, badaczy i oczywiście doradców!