Post

Czym są Inkubatory Kultury i dlaczego ich potrzebujemy?

Pandemia i jej konsekwencje dla świata sztuki uwypukliły pilną potrzebę wsparcia dla branży kultury i branży twórczej (CCI). Inkubatory kulturalne i kreatywne mogą naprawdę wzmocnić twórców i pomóc im w uruchomieniu ich przedsięwzięć.

Zobaczmy, czym są inkubatory kulturowe i jak niektóre przykłady inkubatorów kulturowych pomagają twórcom.

Czym zajmują się inkubatory kultury?

Inkubatory kreatywne i kulturalne działają jako punkty odniesienia dla kreatywnych, aby zbadać i rozszerzyć wymiary sztuki, kultury i przedsiębiorczości. Celem tych inkubatorów jest stymulowanie swoich członków poprzez oferowanie im możliwości uczenia się, tworzenia i rozwoju. Jednak takie inicjatywy nie są ograniczone tylko do tych trzech wymiarów. Inkubatory mogą w sposób zrównoważony rozwijać różne aspekty artystyczne, ekonomiczne i społeczne.

Oto 4 przykłady inkubatorów, których celem jest wspieranie przedstawicieli sektora kultury i sektora kreatywnego w Europie:

  1. Od 1994 roku Europejska Sieć Ośrodków Kultury łączy trafne ośrodki, które w swojej działalności mają wymiar społeczny, w celu wywołania dialogu i współpracy.
  2. Inkubatory kultury Subtopia, Klump, zapewniają miejsca pracy, wyposażenie i szkolenia, wśród innych korzyści, aby wspierać swoich członków.
  3. TD Incubator for Creative Entrepreneurship pomaga twórcom muzyki odnieść sukces w ich dążeniach przedsiębiorczych, poprzez dostarczanie odpowiedniej wiedzy i narzędzi.
  4. Inkubator Artystyczny BAI jest skierowany do artystów, wynalazców, innowatorów i naukowców, którzy chcą stać się przedsiębiorczy dzięki własnym pomysłom.

Proponowane rozwiązanie wspierające sektor przez projekt CUBE

Poważny wpływ pandemii na przemysł kreatywny pozostawił wielu twórców w zawieszeniu. Z tego powodu projekt CUBE Erasmus+ wpadł na pomysł, aby zapewnić im alternatywne rozwiązanie, które mogliby wykorzystać do poprawy swojej sytuacji.

Dopóki przemysł kreatywny nie stanie na nogi, CUBE chce przyciągnąć kreatywnych i nauczyć ich, jak zostać przedsiębiorcami.

Dodatkowo, CUBE nie tylko będzie uczyć podstaw przedsiębiorczego myślenia, ale także stworzy inkubator kultury. Ten inkubator zapewni dodatkowe wskazówki dla artystów, aby urzeczywistnić ich przedsiębiorcze pomysły. Zasadniczo, projekt będzie budował nowe pokolenie kreatywnych przedsiębiorców.

Przy wszystkich trudnościach, jakie artyści napotkali w ciągu ostatnich dwóch lat w sektorze kreatywnym, teraz jest idealny czas dla artystów, aby rozwinąć swoją sztukę w coś większego. Ich wpływ na kulturę będzie jeszcze bardziej znaczący, a oni sami będą mogli zbudować coś, co można spieniężyć, aby się utrzymać.