Post

Maksymalne wykorzystanie narzędzia Breakout Room podczas webinarów edukacyjnych

Sale ćwiczeniowe stanowią bardzo przydatne narzędzie w organizacji angażujących webinarów z większą liczbą uczestników. Wielu nauczycieli niechętnie wypróbowuje instrukcje oparte na webinarach z powodu (błędnego) założenia, że większe webinaria nie pozwalają na interakcję i zaangażowanie ze strony uczących się. Jednakże rozwój technologii webinariów zaowocował kilkoma narzędziami, które są ukierunkowane na aktywne uczenie się. Takim narzędziem jest breakout room.

Czym są pokoje treningowe? Zasadniczo, pokoje przerw to przestrzenie online podobne do sesji webinaru, które umożliwiają współpracę pomiędzy ograniczoną liczbą uczestników webinaru. Dlatego też edukator może opracować konkretne ćwiczenia/zadania i podzielić sesję webinaru na kilka pokoi, w których uczestnicy mogą zaangażować się w pracę grupową, pozostając jednocześnie oddzieleni od innych grup. Edukator może uczestniczyć w pokojach przerw, by nadzorować pracę uczestników lub dołączyć do konkretnego pokoju na życzenie uczestników. Sale mogą być wykorzystywane do rozwiązywania problemów, opracowywania argumentów na określony temat itp. Ćwiczenia/zadania zlecane poszczególnym grupom mogą być różne; lub też edukator może podać jeden problem do rozwiązania i stymulować konkurencyjność między grupami, przewidując określone zachęty dla grupy, która jako pierwsza poda poprawne rozwiązanie.

Wyniki pracy prowadzonej w oddzielnych pokojach przerw mogą być następnie udostępnione wszystkim pozostałym uczestnikom sesji webinarium. W związku z tym, funkcja pokoju narad ułatwia bardziej twórcze zaangażowanie uczestników webinaru, poprzez interakcję z rówieśnikami i możliwość wysokiej jakości pracy grupowej w środowisku online.