Post

Centrum Zdrowia EDIH spotyka się w GiSeMi z greckim Ministerstwem Zarządzania Cyfrowego

W dniu 17 grudnia 2021 r. Health Hub, Europejskie Centrum Innowacji Cyfrowych (EDIH), miało doskonałą okazję do zaprezentowania swoich ważnych usług w zakresie zdrowia cyfrowego kierownictwu Ministerstwa Zarządzania Cyfrowego Grecji.

W szczególności Kyriakos Pierrakakis, minister ds. zarządzania cyfrowego, Georgios Georgantas, wiceminister, Theodoros Livanios, wiceminister oraz Leonidas Christopoulos, sekretarz generalny, złożyli zaplanowaną wizytę w gminie Trikala, aby zapoznać się z nowatorskimi zastosowaniami i innowacjami technologicznymi oraz działaniami gminy i firmy e-trikala SA.

Jednym z przystanków podczas ich wizyty był GiSeMi HUB, The Innovation & Entrepreneurship Hub, gdzie przedstawiciele Health Hub zaprezentowali możliwości EDIH i jego potencjał w zakresie cyfrowej transformacji sektora zdrowia i farmacji.

Kilka słów o Health Hub

Health Hub jest kandydatem na Europejskie Centrum Innowacji Cyfrowych w Tesalii, leżącej w centrum Grecji, działającym jako punkt odniesienia w zakresie zdrowia cyfrowego na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim. Jest to punkt kompleksowej obsługi, który świadczy usługi w zakresie transformacji cyfrowej dla MŚP i administracji publicznej z sektora zdrowia i farmacji oraz wspiera je w zwiększaniu zasięgu, precyzji, potencjału innowacyjnego i wysiłków związanych z tworzeniem sieci kontaktów.

Mimo że Health Hub działa od niedawna, może się pochwalić niezwykłymi osiągnięciami. Jako organizacja innowacyjna i otwarta na zewnątrz, Health Hub podpisał już ponad 10 porozumień o współpracy z innymi europejskimi centrami innowacji cyfrowej w celu wspólnego opracowywania nowych usług, przekazywania know-how i wiedzy specjalistycznej między granicami, organizowania wydarzeń brokerskich oraz dni informacyjnych na temat internacjonalizacji przedsiębiorstw.

O sukcesie Health Hub decydują stojące za nim ważne organizacje oraz ciężka praca, jaką włożyły w powołanie do życia nowego EDIH: Region Tesalii, Narodowa Organizacja Leków, instytucje akademickie i badawcze, organizacje badawcze i technologiczne, dostawcy usług zdrowotnych oraz organizacje wspierające biznes, w tym GiSemi Hub i e-trikala SA. Koordynatorem projektu Zdrowie pozostaje Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości (iED), który działa w mieście Larisa od 2015 roku.