Post

Przedsiębiorczość internetowa i nowe możliwości kariery

Nowa era cyfrowa została powitana z kontrowersyjnymi poglądami. Jednakże, jednym z niezaprzeczalnych aspektów tej epoki jest rozwój nowych zawodów i możliwości w dziedzinie przedsiębiorczości internetowej. Niezależnie od tego, jaki masz pomysł, przedsiębiorczość internetowa daje szansę na przekształcenie swojej wizji w biznes i pracę w sektorach, które Cię satysfakcjonują.

Pojawiła się potrzeba, aby ludzie, zwłaszcza młodzi, zdobyli wiedzę, umiejętności, narzędzia, aby wykorzystać nowe perspektywy i dynamicznie wkroczyć w świat przedsiębiorczości internetowej.

Venturing dziedzinie biznesu online, wymaga mniej inwestycji początkowych niż rozpoczęcie tradycyjnej działalności gospodarczej. Ścieżki kariery są nieograniczone, a wraz z rozwojem handlu elektronicznego każdy przedsiębiorca będzie miał możliwość dostarczania swoich produktów, usług na całym świecie. Ponadto, zgodnie z danymi, postęp technologiczny, taki jak przechowywanie informacji w chmurze i opcje płatności online, ułatwiają proces rozpoczynania działalności gospodarczej w Internecie.

Osoby z mniejszymi możliwościami są nawet bardziej kwalifikowalne do tej ścieżki kariery. Rozwijanie i zarządzanie biznesem online zamiast tradycyjnej działalności jest łatwiejsze dla migrantów, osób o niskich dochodach, osób niepełnosprawnych lub osób odizolowanych geograficznie. Nasz projekt E-mprover, finansowany przez Komisję Europejską, koncentruje się właśnie na tym temacie, co oznacza rozwój kompetencji w dziedzinie przedsiębiorczości internetowej, aby przyczynić się do włączenia społecznego młodych ludzi z mniejszymi szansami.

Cel ten zostanie osiągnięty dzięki rezultatom projektu składającym się z 3 modułów (Jak zaplanować biznes internetowy, Jak zarządzać firmą internetową i Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych do promocji i sprzedaży w Internecie), platformy e-learningowej i wirtualnego szkolenia online.

Niekończący się popyt na treści, produkty i usługi wskazuje na trwałość i przyszłe możliwości biznesów internetowych. Jeśli chcesz się zaangażować i otrzymać więcej informacji na temat naszego projektu E-mprover, odwiedź nas tutaj: https://emproverproject.eu/