Post

Kredyt na innowacje technologiczne

Każda firma powinna myśleć o systematycznym rozwoju. Jeśli chcemy podnosić swój poziom innowacyjności i konkurencyjność to bez wątpienia kredyt na innowacje może się okazać interesującym wsparciem. Dzięki niemu będzie można rozpocząć wdrażanie innowacji technologicznych, które sprawią, że firma zacznie się lepiej rozwijać.

Wsparcie takie określane jest jako premia, ponieważ będzie to szansa na spłatę części komercyjnego kredytu. Wiele firm z takiej możliwości skorzysta i będzie mogło w ten sposób się rozwijać. Trzeba jednak pamiętać, że musimy mieć 25% kosztów kwalifikowanych, żeby z tego skorzystać. Obecna perspektywa daje nam możliwość uzyskania 422.055.000 euro, w tym: dla województwa mazowieckiego: 41.977.739 euro dla pozostałych województw: 380.077.261 euro. Wsparcie tego typu przekazywane będzie dla podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie RP. Firma musi być wpisana do rejestrów zgodnie z rozporządzeniami KE.

Wsparcie udzielane będzie na inwestycje technologiczne, których celem będzie zakup i wdrażanie nowych technologii. To takie rozwiązanie, które będzie nam gwarantować wprowadzenie nowoczesnych technik, które mają również prawo własności przemysłowej albo wynikać będą z prac rozwojowych. Kredyt nie będzie udzielany na środek trwały, w którym technologia jest wdrażana. Należy umieć tutaj odróżnić inwestycje, które są związane z wdrożeniem technologii od tych, które polegać będą na kupowaniu gotowych rozwiązań technologicznych. W tym przypadku ta inwestycja będzie bowiem przygotowana i wdrożona przez inny podmiot, a więc sytuacja wygląda zupełnie inaczej.

Jak wygląda proces aplikowania o kredyt na innowacje technologiczną? Przedsiębiorca składać będzie do banku wniosek o uzyskanie kredytu technologicznego. Jeśli uda mu się uzyskać promesę będzie mógł następnie złożyć wniosek do BGK, gdzie uda się uzyskać dofinansowanie projektu. Trzeba jednak pamiętać, że musimy zwracać się o takie wsparcie w trakcie trwania konkursu w BGK. W momencie, gdy wniosek będzie dobrze rozpatrzony w trakcie trwania konkursu i rekrutacji będzie można oczekiwać uzyskania promesy na premię technologiczną i wtedy będzie można zdecydować się na podpisanie w banku komercyjnym umowy kredytowej. Natomiast BGK podpisywać będzie umowę na dofinansowanie projektu. Następnie wypłacona będzie premia w ratach płatności pośrednich, w trakcie gdy dana inwestycja jest realizowana. Część środków wypłacona jest także na zakończenie realizacji projektu.