Post

Rozwijanie możliwości zakładania przedsiębiorstw na obszarze europejskim

Biznesy rozwijają się codziennie. Przedsiębiorczość jest obecnie nową "najlepszą rzeczą" dla każdego aspirującego biznesmena. Nowoczesne przedsiębiorstwa powoli, ale systematycznie zmieniają europejski rynek, jaki znamy, i wyraźnie stają się kluczowym czynnikiem w walce z bezrobociem w całej Europie.

Jednolity rynek cyfrowy wzmocni pozycję użytkowników Internetu nowej generacji, dając wszystkim dostęp do takich samych możliwości kształcenia cyfrowego. Oznacza to, że każdy, w tym grupy słabsze lub niepełnosprawne, będzie miał równe szanse na realizację swojego ambitnego biznesplanu. Unia Europejska już teraz podejmuje innowacyjne działania w celu promowania jednolitego rynku cyfrowego oraz Internetu nowej generacji, aby przyspieszyć tę zmianę.

Ale na tym działania się nie kończą. Zwiększanie liczby inicjatyw dotyczących startupów to nie tylko ułatwianie zdobywania potrzebnej wiedzy. Chodzi o to, aby dać ludziom szansę na stworzenie firmy, która będzie miała wiele różnych możliwości rozwoju i przekształcenia się w znacznie większe i bardziej dochodowe przedsiębiorstwo na obszarze Europy.

Ze względu na fakt, że startupy i MŚP są uważane za kręgosłup gospodarki europejskiej, duże ramy finansowe, takie jak na przykład Horyzont 2020, koncentrują się głównie na wdrażaniu działań mających na celu promowanie startupów i pomaganie przedsiębiorcom w podejmowaniu inicjatyw i rozwijaniu ich firm. W szczególności, poprzez te działania, Unia Europejska dąży do:

  • Generowanie nowych inicjatyw na poziomie lokalnym
  • Tworzenie nowych startupów i aplikacji, zwłaszcza poprzez działania podnoszące świadomość i inicjatywy ułatwiające transfer technologii;
  • Wzrost liczby nowych przedsiębiorstw w Europie;
  • wzrost liczby wzrost liczby nowych przedsiębiorstw w Europie; wzrost liczby przedsiębiorstw w skali mikro w Europie;
  • Wzrost komercjalizacji skalowalnych i efektywnych kosztowo rozwiązań.

Europa daje właścicielom startupów i aspirującym biznesmenom i bizneswoman wielką szansę. Aby rozwinąć swoje pomysły, stworzyć z nich biznes i stać się aktywną częścią europejskiego rynku. Dzięki odpowiednim wskazówkom i wiedzy każdy pomysł na biznes może stać się biznesplanem. A każdy biznesplan może przynieść zyski, jeśli podąży się za właściwym motywem!