Post

Drugie szkolenie RESPECT dla młodzieży w Sofii

iED ogłasza pomyślne zakończenie drugiego szkolenia Youth RESPECT. Szkolenie odbyło się w Sofii, w Bułgarii, w dniach od 19 do 23 lipca. Wydarzenie to zostało zrealizowane w ramach europejskiego projektu "RESPECT: Młodzi ludzie - szacunek dla solidarności, pokoju, równości, obywatelstwa i tolerancji poprzez kreatywność".

RESPECT: Promowanie wartości poprzez kreatywność

Jest to projekt w ramach programu Erasmus+, którego celem jest promowanie takich wartości jak solidarność, pokój, równość, obywatelstwo i tolerancja. Projekt skierowany jest do młodych ludzi wywodzących się z mniejszości kulturowych oraz do profesjonalistów działających w sektorze edukacji, takich jak osoby pracujące z młodzieżą, artyści, trenerzy i inni. Celem projektu jest wzbogacenie umiejętności i wiedzy trenerów, a następnie wdrożenie szkoleń młodzieżowych w ich krajach, biorąc pod uwagę lokalne potrzeby.Ponadto, istotnym medium realizacji projektu jest kreatywność. Jest to strategiczne partnerstwo pomiędzy 4 organizacjami z Cypru, Grecji, Bułgarii i Polski.

Więcej informacji na temat projektu RESPECT można znaleźć na jego oficjalnej stronie internetowej.

Szkolenie RESPECT dla młodzieży: Struktura harmonogramu

W ramach drugiego szkolenia RESPECT uczestnicy z Polski, Bułgarii, Grecji i Cypru zaangażowali się w działania w kontekście szacunku, solidarności, różnorodności i inkluzji. W szczególności, plan zajęć wyglądał następująco:

  • Dzień 1: 17 lipca, zajęcia rozpoczęły się od planu szkolenia iED. Dzień rozpoczął się od prezentacji dotyczącej rozpoznawania wzorców uprzedzeń. Następnie przeprowadzono zajęcia na temat tego, jak słowa mogą wpływać na innych. A greckie uczestnictwo w tym dniu zakończyło się stworzeniem plakatu związanego z różnorodnością kulturową. Dzień zakończył się szkoleniem na temat tworzenia kukiełek, przeprowadzonym przez SSWCB.
  • Dzień 2: STANDO przeprowadził działania tego dnia, które obejmowały: mind mapping historii; prezentacja dotycząca techniki animacji poklatkowej; oraz, tworzenie animacji poklatkowej.
  • Dzień 3: Dzień obejmował prezentacje, z BASD, na temat dziennikarstwa, wywiadu i śledztwa.
  • Dzień 4: W planie było zwiedzanie góry Witosza i kościoła Boyana. Dzień zakończył się przeprowadzeniem warsztatów związanych z prezentacją, która odbyła się dzień wcześniej.
  • Dzień 5: Szkolenie zakończyło się: zajęciami iED dotyczącymi tworzenia cyfrowych komiksów, ewaluacją 5-dniowego szkolenia oraz ceremonią wręczenia certyfikatów.

Wraz z pomyślnym zakończeniem drugiego szkolenia Youth RESPECT, projekt jest o krok bliżej do zakończenia kursu materializacji. Zespół iED z niecierpliwością czeka na nadchodzące szkolenie końcowe, które odbędzie się w Polsce, 16 sierpnia.