Post

Przedsiębiorczość społeczna: Gazeta CCIF CYPRUS

Projekt European Social Entrepreneur-ESE koncentruje się na pomocy młodym ludziom w zdobyciu odpowiednich umiejętności i informacji na temat znaczenia przedsiębiorczości społecznej, dziedziny, która stwarza wiele możliwości, jeśli chodzi o zatrudnienie. Wszyscy partnerzy podjęli się upowszechniania działań i rezultatów projektu. Konsorcjum składa się z partnerów Co-labory z Włoch, IED z Grecji, CCIF z Cypru, ACTA z Rumunii, CAI z Portugalii, MITRA z Francji.

W ramach upowszechniania i informowania Wolontariuszy i Pracowników Młodzieżowych o projekcie Europejski Przedsiębiorca Społeczny, wszyscy partnerzy wykorzystują swoją sieć i dzielą się informacjami dotyczącymi postępów w realizacji projektu (media społecznościowe, wydarzenia lokalne) w celu informowania wszystkich zainteresowanych stron o działaniach w ramach projektu Europejski Przedsiębiorca Społeczny-ESE i zapewnienia ich zaangażowania w przyszłe kroki, pomagając im w ten sposób wykorzystać możliwości na rynku pracy. W imię tych działań partnerzy CCIF Cyprus zorganizowali spotkanie w biurze KEPLI w Pafos w październiku 22, 2019.

"Rozłożyliśmy cele i cele, jak również oczekiwane rezultaty dla tego ambitnego projektu i wyjaśniliśmy, że celem projektu jest rozpowszechnianie dobrych praktyk na poziomie Europy".

Były informacje i dyskusja na temat wzmocnienia pozycji młodych ludzi szczególnie Młodzieży z mniejszymi szansami, poprzez rozwój narzędzi, które zwiększą ich wiedzę w zakresie przedsiębiorczości społecznej.

Wolontariusze CCIF Cyprus, po zaproszeniu przez Youth Board of Cyprus i IDEP, uczestniczyli w dniu informacyjnym Erasmus +. Ponad 200 uczestników zostało poinformowanych przez CCIF Cyprus o wszystkich aktualnych programach Erasmus +. Wśród tych projektów znalazł się Europejski Przedsiębiorca Społeczny.Wydarzenie odbyło się w Nikozji, w centrum konferencyjnym Filoxenia w dniu 11 grudnia 2019 roku.

Otrzymane informacje zwrotne były bardzo dobre dla obu spotkań.

Jeśli jesteś zainteresowany naszym projektem i potrzebujesz więcej informacji, możesz odwiedzić stronę internetową naszego projektu: https://socialentrepreneur.eu/