Post

Kariera zawodowa kobiet i stres: Dlaczego kobiety odczuwają większą presję w pracy

W naszym nowoczesnym, szybko rozwijającym się społeczeństwie prawie każdy doświadczył stresu w miejscu pracy. W dzisiejszych czasach wypalenie zawodowe jest dla wielu osób rzeczywistością. Jednak dopiero niedawno stało się jasne, że kobiety doświadczają znacznie więcej niepokoju i stresu związanego z pracą niż ich koledzy.

Według badań przeprowadzonych przez brytyjską firmę konsultingową Arinite, zajmującą się zdrowiem i bezpieczeństwem, kobiety są 1,5 raza bardziej narażone na stres w miejscu pracy. Dotyczy to kobiet w każdym wieku. Jednak presja wzrasta w wieku 35-44 lat, kiedy wiele kobiet łączy wiele obowiązków rodzinnych. Potwierdzają to wyniki badania przeprowadzonego przez firmę Cigna. Przebadano osoby z kilku różnych krajów i stwierdzono, że kobiety są bardziej zestresowane niż mężczyźni na wielu rynkach.

Rozwiązanie problemu niepokoju w miejscu pracy i wypalenia zawodowego jest ważne dla dobrego samopoczucia wszystkich osób. Również w interesie firm leży, aby ich pracownicy byli szczęśliwi i zdrowi. Wypalony pracownik nie jest wydajny. Aby jednak uporać się z tym problemem, musimy znaleźć jego przyczyny, tak by proponowane rozwiązania nie były jedynie doraźnymi środkami zaradczymi. Dlaczego więc to kobiety odczuwają większą presję w pracy niż mężczyźni?

Dlaczego kobiety odczuwają większy stres w pracy?

Istnieje wiele czynników, które przyczyniają się do wyższego poziomu stresu. Należą do nich m.in:

żonglowanie obowiązkami

Mimo że przejmowanie przez kobiety obowiązków w miejscu pracy coraz częściej staje się normą, nie przełożyło się to na większą równość w sferze domowej. Na całym świecie kobiety nadal przejmują lwią część opieki nad dziećmi, obowiązków domowych i innych obowiązków rodzinnych. Niezależnie od tego, czy są zatrudnione, czy nie. Dla kobiet pracujących oznacza to o wiele dłuższą listę obowiązków niż dla mężczyzn, a wiele z nich jest niewidocznych dla pracodawców.

Ponadto kobiety częściej zgadzają się na wykonywanie zadań, zwłaszcza tych, które nie prowadzą do awansu. Dorastając jako dziewczynki, kobiety były socjalizowane do bycia uległymi i bardziej niż mężczyźni unikają ryzyka. Prowadzi to do silnej niechęci do mówienia "nie", co skutkuje większym obciążeniem pracą, pełną niewdzięcznych zadań - jest to recepta na stres i wypalenie zawodowe.

Seksizm w miejscu pracy

Aby mieć psychiczną i emocjonalną siłę do walki ze stresem w miejscu pracy, pracownicy potrzebują zdrowego i wspierającego środowiska pracy. Niestety, wiele kobiet doświadcza w miejscu pracy przemocy słownej, molestowania seksualnego i wrogich interakcji. Dotyczy to zwłaszcza kobiet, które pracują w zawodach zdominowanych przez mężczyzn. Wiele z tych kobiet nie otrzymuje odpowiedniego wsparcia od swoich pracodawców, którzy pozwalają, by wrogie zachowania męskich współpracowników nie były kontrolowane.

Wrogość w miejscu pracy nie musi być bardzo wyraźna, by przyczyniać się do stresu i niepokoju. Często poczucie bycia niemile widzianą w pracy, które odczuwa wiele kobiet, wynika z mikroagresji i subtelnych wykluczeń podczas rozmów ze współpracownikami płci męskiej. A kobiety nie są po prostu bardziej wrażliwe od mężczyzn. Badania sugerują, że kiedy mężczyźni stają się obiektem tego samego rodzaju wykluczeń ze względu na płeć, doświadczają równie silnego stresu, co kobiety.

Różnice w wynagrodzeniach

Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn to kolejny przykład seksizmu w miejscu pracy, który może zwiększać presję, z jaką borykają się pracujące kobiety. W Stanach Zjednoczonych kobiety nadal zarabiają tylko około 80% tego, co ich rówieśnicy mężczyźni. Niższy poziom dochodów kobiet jest silnie skorelowany z lękiem i depresją. Nie tylko z powodu zmartwień finansowych, ale także ze względu na świadomość, że ta dysproporcja jest wynikiem dyskryminacji ze względu na płeć.

Zagrożenie stereotypami

Pomimo znacznego postępu w zakresie integracji społecznej, stereotypy związane z płcią nadal istnieją wszędzie - od miejsca pracy po relacje osobiste i rodzinne. Oprócz kwestii opisanych powyżej, kobiety mogą odczuwać niepokój w pracy z powodu różnic w traktowaniu ze względu na płeć, które są o wiele trudniejsze do wykrycia.

Jednym z takich przykładów jest zagrożenie stereotypem, zjawisko, które dotyka wielu grup marginalizowanych. W przypadku kobiet zagrożenie stereotypowe występuje wtedy, gdy kobieta jest świadoma istnienia stereotypu, który mówi, że kobiety osiągają gorsze wyniki w danym zadaniu niż mężczyźni. Sama świadomość tego stereotypu może spowodować, że kobieta osiągnie gorsze wyniki niż w innym przypadku.

Sukces we współczesnym miejscu pracy jest często określany jako zależny od bycia wykwalifikowanym negocjatorem, zdecydowanym liderem i silnym rzecznikiem - wszystkie te umiejętności są stereotypowo "męskie". Jak wykazało jedno z badań, uczestnicy, którym powiedziano, że kobiety nie są skutecznymi negocjatorami, osiągali gorsze wyniki w zadaniu negocjacyjnym.

Zagrożenie stereotypem może prowadzić do poczucia zwątpienia w siebie, niepokoju i syndromu impostera. Gdy kobiety stykają się z tym na co dzień, łatwo zrozumieć, dlaczego mogą odczuwać większy stres w pracy niż mężczyźni, którzy są zazwyczaj postrzegani jako osoby posiadające umiejętności niezbędne do osiągnięcia sukcesu.

Jak firmy mogą rozwiązywać te problemy

Wiele czynników przyczyniających się do stresu, z jakim kobiety spotykają się w pracy, ma charakter endemiczny. Z pewnością nie da się ich naprawić z dnia na dzień. Firmy mogą jednak podjąć kroki, aby wspierać swoje pracownice i zwalczać czynniki, które przyczyniają się do ich stresu. Oczywiste jest, że wynagrodzenie powinno być uzależnione od zakresu obowiązków i wyników pracy, a pracodawcy powinni zapobiegać różnicom w wynagrodzeniach ze względu na płeć.

Ale co jeszcze mogą zrobić, aby zminimalizować stres kobiet w miejscu pracy?

Jednym z kluczowych kroków jest umożliwienie pracownikom większej elastyczności i kontroli nad ich harmonogramami pracy. Zasady obowiązujące w miejscu pracy, które umożliwiają elastyczny czas pracy i pracę w domu, o ile to możliwe, znacznie ułatwią kobietom wypełnianie różnych obowiązków. Sprzyja to także lepszej równowadze między życiem zawodowym a prywatnym, pozostawiając czas na rodzinę, spotkania towarzyskie lub randki, sport i inne hobby lub zainteresowania. Osiągnięcie odpowiedniej równowagi może w dłuższej perspektywie zwiększyć wydajność pracy i zmniejszyć prawdopodobieństwo wypalenia zawodowego.

Innym ważnym działaniem ze strony pracodawców jest stworzenie polityki "zero tolerancji" dla dyskryminacji i molestowania ze względu na płeć. Świadomość, że kierownictwo wesprze je, jeśli zgłoszą takie doświadczenia, w znacznym stopniu przyczyni się do zapewnienia spokoju ducha pracownic. Oferowanie postępów w radzeniu sobie ze stresem może być również bardzo pomocne dla wszystkich pracowników zmagających się z wypaleniem zawodowym i brakiem równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Ostatnia uwaga do kobiet

Jeśli jesteś kobietą zmagającą się ze stresem związanym z pracą, wiedz, że nie jesteś sama. Zwróć też uwagę na pewne kwestie poruszone wcześniej w tym artykule - mężczyźni rzadziej proponują wykonanie zadań, które nie prowadzą do awansu, i zazwyczaj nie muszą zmagać się z zagrożeniami stereotypowymi.

Wdrożenie pewnych nawyków, takich jak częstsze mówienie "nie" i kwestionowanie głosu w głowie, który mówi, że czegoś nie możesz zrobić, może w znacznym stopniu zmniejszyć stres i niepokój.

Pamiętaj, że nie jesteś mniej zdolna od swoich współpracowników płci męskiej. Po prostu masz więcej obowiązków i stoisz przed większymi wyzwaniami niż oni.