Post

Czy naprawdę wiesz, co to jest model biznesowy?

Istnienie i rozwój modelu biznesowego w przedsiębiorstwie ma zasadnicze znaczenie dla jego rozwoju i sukcesu.

W ramach projektu PROBM2: Understanding and Developing Business Models in the Globalization Era, przeprowadzono badanie dotyczące modeli biznesowych oraz tego, czy przedsiębiorcy z Polski, Malty, Grecji, Portugalii, Szwajcarii, Rumunii i Włoch są świadomi ich istnienia i czy je stosują. Wyniki tego badania są dość interesujące, a ich krótkie podsumowanie znajduje się poniżej.

Badanie wykazało, że przedsiębiorcy na ogół wiedzą, co to jest i jak ważne jest dla sukcesu firmy, ale tylko połowa z nich słyszała o Business Model Canvas. Duża część badanych wykazała, że bardzo docenia istnienie takiego modelu, ponieważ może on ograniczyć przeszkody pojawiające się w firmie. Zdaje się jednak, że zdania na temat tego, czy pomaga ona poprawić pozycję firmy na rynku, były podzielone, co zostało odnotowane w liczbach - prawie połowa badanych firm korzystała z niej.

Prawie wszyscy respondenci zgodzili się z następującymi stwierdzeniami:

  • opracowanie jednego jest kluczowe dla przyczynienia się do sukcesu firmy (50% całkowicie się zgadza, 44,44% zgadza się);
  • stosowanie dobrego modelu biznesowego poprawia sytuację przedsiębiorstwa/organizacji na rynku (43,64% całkowicie się zgadza, 52,73% się zgadza);
  • wzrost wiedzy na temat modeli biznesowych zmniejsza bariery w zakładaniu lub/i doskonaleniu własnej firmy (32,73% całkowicie się zgadza, 60% się zgadza).

76,36% uczestników odpowiedziało, że uważa Plan Rozwoju za najważniejszą korzyść wynikającą z zastosowania modelu.

Ponieważ Business Model Canvas (BMC) jest uważany za najprostsze i najbardziej popularne narzędzie do tworzenia modelu biznesowego, istnieje potrzeba zwiększenia świadomości i nauczenia przedsiębiorców, jak korzystać z Business Model Canvas, ponieważ tylko 43,64% respondentów wiedziało, czym jest BMC, a 38,64% przedsiębiorców, którzy nie stosują modelu biznesowego w swoich firmach, przyznało, że nie wie, jak z niego korzystać.

Głównym celem projektu ProBM 2 jest zwiększenie umiejętności i wiedzy edukatorów dorosłych i organizatorów szkoleń w zakresie nauczania tej koncepcji. Nabyta wiedza i umiejętności bezpośrednio przyczynią się do opracowania i stosowania optymalnego modelu biznesowego przez beneficjentów (przedsiębiorców, potencjalnych przedsiębiorców, właścicieli firm, menedżerów) w ich obecnych lub przyszłych przedsiębiorstwach.

Więcej szczegółów na temat wyników ankiety można znaleźć na załączonej stronie: https://ied.eu/wp-content/uploads/2020/06/Comparative-Report-O1-ProBM-2.pdf