Post

Nowy zestaw narzędzi: Praktyczny przewodnik dla przedsiębiorców

iED jest podekscytowany swoim udziałem w przygotowaniu nowego zestawu narzędzi EU Entrance. Jest to drugi produkt projektu "Entrance: Enhancing the Entrepreneurial mindset of non-business Academics in Europe".

Wprowadzenie do nowego pakietu narzędzi programu "Wstęp" UE

Pomimo perspektyw przedsiębiorczości związanych ze studiami technicznymi, naukowymi i artystycznymi, okazuje się, że wykształcenie wyższe nie idzie w parze z postawą przedsiębiorczą. Wynika to z braku odpowiedniego doświadczenia nauczycieli akademickich i nieodpowiedniego podejścia pedagogicznego, które mogłoby kształtować mentalność przedsiębiorcy.

Projekt Erasmus+ Wstęp ma na celu przyczynienie się do rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich i studentów, zgodnie z zapotrzebowaniem rynków pracy. W tych okolicznościach w ramach partnerstwa strategicznego opracowywany jest internetowy zestaw narzędzi oparty na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, który może pomóc pracownikom akademickim i studentom przejść od pomysłu do ostatecznego biznesplanu.

W szczególności nowy zestaw narzędzi "Wejście UE" składa się z następujących elementów:

  • Puste płótno, na którym użytkownicy mogą umieszczać swoje pomysły.
  • Listy kontrolnej, która pomoże użytkownikom ocenić i zmodyfikować ich pomysły za pomocą zestawu pytań.
  • Interaktywny biznesplan, zgodny z pięcioma zasadami "szczupłego startu", który pomoże użytkownikom lepiej zrozumieć ich pomysł, strategię, cele, ograniczenia i potencjał.

Ponadto zestaw narzędzi oparty na technologiach informacyjno-komunikacyjnych koncentruje się na dostarczaniu praktycznych doświadczeń z pierwszej ręki, co ma na celu wzmocnienie procesu uczestników. Zestaw narzędzi będzie składał się z niezależnych modułów, dlatego nie będzie konieczna żadna obowiązkowa sekwencja.

Zestaw narzędzi będzie dostępny online, aby zagwarantować możliwość przenoszenia wyników i zapewnić trwałość.

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości przyczynia się do tworzenia IO2, opracowując podróż po modelu biznesowym. Krótko mówiąc, podróż odpowiada sposobowi, w jaki zestaw narzędzi wchodzi w interakcję z platformą MOOC.