Post

Entrepreneurship & Leadership - iED projektuje moduły szkoleniowe i platformę e-learningową

Bezrobocie i niedostateczne zatrudnienie wśród młodzieży to dwa z najtrudniejszych problemów ekonomicznych i społecznych, z którymi borykają się decydenci w krajach rozwijających się. Jedną z głównych przyczyn bezrobocia wśród młodych ludzi i niespełnienia oczekiwań świeżo upieczonych absolwentów jest niewystarczający poziom umiejętności przekrojowych opartych na ICT, takich jak umiejętności e-przywództwa.

Co więcej, przeszłe wydarzenia pokazały, że zawody związane z ICT są znacznie bardziej odporne na kryzysy niż większość innych zawodów. W związku z tym, inwestowanie w e-umiejętności wiąże się dziś z jeszcze większymi możliwościami i mniejszym ryzykiem.

W tych ramach Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości zaprojektuje i opracuje moduły szkoleniowe oraz platformę e-learningową. W szczególności, w ramach europejskiego projektu ERASMUS+ "GILM - Global Innovative Leadership Module", we współpracy z naszymi międzynarodowymi partnerami, zostanie stworzony moduł szkoleniowy, który będzie otwarty i dostępny dla wszystkich. Moduł ten będzie odpowiadał międzynarodowym standardom kwalifikacji i będzie kształtowany przez ekspertów i naukowców. Pilotażowe wdrożenie zostanie przeprowadzone przez grupę docelową, czyli młodzież. W ramach modułu będą istniały moduły cząstkowe.

Są to:

  • Konkurencja i innowacje
  • Marketing
  • Planowanie strategiczne
  • Budżetowanie i kontrola finansowa
  • Przedsiębiorczość
  • Zarządzanie i organizacja biznesu
  • Analiza danych, interpretacja i rozwiązywanie problemów

Podczas pierwszego międzynarodowego spotkania, które odbyło się w Stambule w dniach 12 - 14 lutego 2016 roku, partnerzy projektu przeanalizowali obecną sytuację i opracowali kolejne kroki w kierunku realizacji działań projektu.

Podczas kolejnego spotkania, które odbędzie się również w Stambule, w dniach 15 - 29 maja 2016 r., 24 młodych ludzi z Grecji, Turcji, Włoch i Portugalii przetestuje moduły szkoleniowe i przekaże partnerstwu użyteczne informacje zwrotne w celu ulepszenia materiałów szkoleniowych i platformy e-learningowej.