Post

Raport z tworzenia studium porównawczego

Pierwszy kamień milowy projektuLIVERUR - analiza porównawcza tradycyjnych modeli biznesowych na obszarach wiejskich w Europie - stał się faktem! Celem tego badania benchmarkingowego jest pomoc przedsiębiorcom, zarówno tym "istniejącym", jak i tym, którzy dopiero się pojawią, w ulepszeniu i odnowieniu ich działalności gospodarczej w regionach wiejskich. Ponadto celem jest zidentyfikowanie, opisanie i porównanie różnych modeli biznesowych pod względem warunków początkowych, napotykanych przeszkód, czynników sprzyjających, mechanizmów finansowania, generowania wartości dodanej, miejsc pracy i innych potencjalnych korzyści środowiskowych i społecznych, kwestii płci, atrakcyjności dla młodych pracowników oraz dystrybucji wytworzonej wartości.

Ten Zadanie projektu polegało na usystematyzowaniu kryteriów benchmarkingu w celu porównania w celu porównania tradycyjnych podejść do łańcucha wartości. Celem tego było określenie kryteriów analizy i wag przypisanych tym kryteriom, aby stworzyć benchmarking. kryteriom, aby stworzyć skalę benchmarkingu.

Na stronie Aby tego dokonać, wykonano trzy kroki:

  1. Dokonano przegląduliteratury, projektów i inicjatyw w celu zidentyfikowania odpowiednich kryteriów oceny modeli przedsiębiorczości wiejskich modeli biznesowych oraz opracowano narzędzie do zbierania danych od wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy.
  2. Zebranoinformacje zwrotne od partnerów dotyczące i kryteriów.
  3. Po otrzymaniu pierwszego przeglądu kryteriów, wszystkie komentarze zostały podsumowane, przygotowano wytyczne, jak korzystać z narzędzia i rozpowszechniono je wśród członków konsorcjum.

Na podstawie strony poprzednich kroków powstała tabela kryteriów służących do identyfikacji najistotniejszych wskaźników dla badania benchmarkingowego w dziedzinach:

  • Ekonomia: np. inwestycje w innowacje i badania oraz relacje z klientami
  • środowisko: np. zielone miejsca pracy w gospodarce lokalnej, zmniejszenie zużycia wody
  • Innowacje społeczne: np. równość płci, liczba ulepszonych produktów/usług
  • Technologia: np. integracja technologii cyfrowej i wydajność cyfrowa
  • Infrastruktura: np. wkład w rozwój nowych usług transportowych i logistyki.

Kryteria te zostały wykorzystane w porównaniu z terytoriami z terytoriami pilotażowymi w celu uzyskania globalnego obrazu tradycyjnych wiejskich tradycyjnych modeli biznesowych w Europie i zostały zawarte w "Raporcie na temat tworzenia Benchmark Study".

Aby przeczytać "Raport z tworzenia studium porównawczego", kliknij tutaj.

Więcej szczegółów można znaleźć na oficjalnej stronie projektu https://liverur.eu/.