Post

Poznaj nasz nowy projekt U-SOLVE: Miejskie Rozwiązania na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Wartościujące Przedsiębiorczość

U-SOLVE to projekt, który ma na celu przekształcenie procesu zakładania firmy w przedsiębiorczą strategię zrównoważonego rozwoju, poprzez połączenie aktywnej polityki przedsiębiorczości z przyjęciem celów zrównoważonego rozwoju na poziomie regionalnym. Poruszane są najbardziej palące kwestie związane z Celami Zrównoważonego Rozwoju w miastach śródziemnomorskich, co umożliwi przedsiębiorcom tworzenie koalicji. Poprzez to działanie będziemy w stanie zaistnieć, stworzyć wykwalifikowane miejsca pracy i wartość ekonomiczną, jak również wspierać przejście do zrównoważonego modelu. W ramach projektu U-SOLVE uda się zrównoważyć nowe technologie i modele biznesowe przyjęte przez przedsiębiorców i młode firmy, dążące do wzrostu społeczno-gospodarczego i ochrony środowiska. Oczekiwane rezultaty U-SOLVE będą wysoce innowacyjne:

 • start-upy i młode przedsiębiorstwa zajmujące się wyzwaniami zrównoważonego rozwoju zarządzane przez/zatrudniające młodzież (wysoko wykształconą, w wieku od 24 do 35 lat) i/lub kobiety (w każdym wieku),
 • zestaw narzędzi do wdrożenia skutecznego, opartego na SDGs otwartego procesu innowacyjnego,
 • wielopoziomowe rekomendacje polityczne dla strategii zrównoważonego rozwoju miast w oparciu o przedsiębiorczość zorientowaną na wpływ,
 • śródziemnomorska sieć interesariuszy przedsiębiorczości zorientowanej na wpływ.

Główne cele projektu U-SOLVE to:

 • zwiększenie kultury przedsiębiorczości wśród młodzieży i kobiet;
 • wspieranie innowacyjnych przedsiębiorstw wspierających SDGs w docelowych obszarach miejskich;
 • testowanie narzędzi i metodologii dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego miast w oparciu o przedsiębiorczość i partycypację społeczności;
 • wywieranie lokalnego wpływu na społeczeństwo poprzez centra innowacji tworzone lub wzmacniane w miastach należących do obszaru śródziemnomorskiego.

W projekcie U-SOLVE bierze udział 10 różnych organizacji z Europy Południowej, Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Bardziej szczegółowo:

 • Consorzio ARCA - Włochy
 • Akademia Badań Naukowych i Technologii - Egipt
 • Gmina Betlejem - Palestyna
 • E-trikala - Grecja
 • Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości - iED - Grecja
 • Jordan University of Science and Technology - Jordania
 • Palestyński Uniwersytet Ahliya - Palestyna
 • Instytut Cypryjski - Cypr
 • Wyższa Rada ds. Nauki i Technologii/Departament Współpracy Międzynarodowej - Jordania
 • Uniwersytet Cypryjski - Cypr

Projekt jest finansowany w ramach programu ENI CBC MED i otrzymał łączną kwotę dofinansowania w wysokości 3 577 070 euro.

"Disclaimer: Niniejszy dokument został opracowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach programu ENI CBC Mediterranean Sea Basin Programme. Za treść tego dokumentu odpowiada wyłącznie iED i w żadnym wypadku nie może być on traktowany jako odzwierciedlający stanowisko Unii Europejskiej lub struktur zarządzających Programem."