Post

Struktura i budżet programu Horyzont 2020. Wszystko, co musisz wiedzieć

Ramy finansowe programu Horyzont 2020 to najsilniejszy w Europie sposób na wprowadzenie innowacji w świecie nauki i biznesu. Co roku składana jest duża liczba propozycji projektów. Wszystkie te propozycje mają na celu uzyskanie określonej kwoty z całkowitego budżetu ram, która zostanie zrealizowana.

Ważne jest jednak, aby naukowcy znali strukturę programu Horyzont 2020, jak również alokację budżetu dla każdego z sektorów ramy. W tym artykule postaramy się przybliżyć podstawowe informacje dotyczące struktury programu Horyzont 2020 , jak również budżetu ramy.

Struktura

Horyzont 2020 jest podzielony na 3 różne filary i 2 cele szczegółowe, z których wszystkie odpowiadają głównym priorytetom programu. Oto filary i cele:

 1. Doskonała Nauka
 2. Wiodąca pozycja w przemyśle
 3. Wyzwania społeczne
 4. Cel szczegółowy "Upowszechnianie doskonałości i zwiększanie uczestnictwo

Rozbicie budżetu!

Filary

Doskonałość Nauka

Światowej klasy nauka w całej Europie, jest wspierana przez część Excellence Science programu Horyzont 2020. Działania na rzecz rozwoju, przyciągania i zatrzymywania talentów badawczych oraz wspierania Rozwój, przyciąganie i zatrzymywanie utalentowanych naukowców oraz wspieranie rozwoju najlepszej infrastruktury badawczej znajdują się zazwyczaj w ramach tego filaru.

Całkowity budżet na lata 2014-2020:

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC): 13,095 mln euro

Przyszłe i powstające technologie: 2,696 mln euro

Działania Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA): 6,162 mln euro

Infrastruktury badawcze (w tym e-infrastruktury): 2,488 mln euro

Wiodąca pozycja w przemyśle

W ramach tego filaru wspierane są kluczowe technologie, które mogą zmienić świat nauki i innowacji. W ramach tego filaru wspierane są kluczowe technologie, które mogą zmienić świat nauki i innowacji. Technologie takie jak na przykład mikroelektronika i zaawansowana produkcja, które tworzą istniejące i powstające sektory. Sektor ten ma również na celu przyciągnięcie prywatnych inwestycji do R&I oraz wsparcie wzrostu liczby innowacyjnych MŚP w Europie.

Całkowity budżet na lata 2014-2020:

Wiodąca pozycja w zakresie technologii wspomagających i przemysłowych (LEITs) 13,557 mln. euro

Dostęp do finansowania ryzyka: 2 842 mln euro

Innowacje w MŚP: 616 mln euro

Wyzwania społeczne

Ten filar wspiera badania i rozwój ukierunkowane na społeczeństwo i obywateli. Niektóre ważne kwestie, którymi zajmuje się ten filar, to zmiana klimatu, zmiany środowiskowe, energia i transport.

Wnioski w ramach tego filaru powinny zawierać przełomowe rozwiązania, które powstaną w wyniku współpracy multidyscyplinarnej, obejmującej nauki społeczne i humanistyczne.

Całkowity budżet na lata 2014-2020:

Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan: 7,472 mln euro

Żywność, bezpieczeństwo, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka: 3,851 mln euro

Bezpieczna, czysta i wydajna energia: 5,931 mln euro

Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport: 6,339 mln euro

Działania w dziedzinie klimatu, środowiska, efektywności wykorzystania zasobów i surowców: 3,081 mln euro

Integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa: 1,310 mln euro

Bezpieczne społeczeństwa: 1,695 mln euro

Cele

Całkowity budżet na lata 2014-2020:

Cel szczegółowy ""Spreading Excellence and Widening Participation"": 816 mln euro

Cel szczegółowy "Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa": 462 mln euro

Inne partnerstwa w ramach programu "Horyzont 2020 finansowanie

Wspólne inicjatywy technologiczne (JTI)

 1. Innowacyjne Inicjatywa w zakresie leków innowacyjnych 2 (IMI2)
 2. Czyste niebo (aeronautyka) 2 (CS2)
 3. Ogniwa paliwowe i Wodór 2 (FCH2)
 4. Bio-based Bio-based Industries (BBI)
 5. Electronic części i systemy elektroniczne (ECSEL)
 6. Shift2Rail
 7. Wspólne przedsiębiorstwo SESAR Przedsięwzięcie

Wspólne programy państw członkowskich

 1. Europejskie i Partnerstwa na rzecz badań klinicznych krajów rozwijających się (EDCTP) 2
 2. Europejski Program Badań Metrologicznych 2
 3. Eurostats (dla MŚP)2
 4. Aktywne i Życie wspierane 2

Inicjatywy te mają swoje odrębne zaproszenia. Wszystkie zainteresowane Zainteresowane strony mogą znaleźć niektóre z nich opublikowane na portalu poświęconym finansowaniu i przetargom a niektóre na swoich stronach internetowych. Odwiedzając sektor Inne możliwości finansowania na oficjalnej stronie internetowej UE, można znaleźć więcej informacji.