Post

Czy przedsiębiorczość społeczna może ułatwić włączenie imigrantów w rynek pracy?

Ze względu na obecną sytuację polityczną i społeczną na świecie, Europa stanęła przed problemem ogromnych fal imigrantów. Unia Europejska zastanawia się, w jaki sposób może pomóc uchodźcom w asymilacji i zadomowieniu się w nowym kraju. Palącym problemem jest kwestia zatrudnienia tych ludzi. Tu można odwołać się do doświadczeń USA, które też miały podobny problem. Nie ma potrzeby wymyślać koła na nowo, lepiej skorzystać z najlepszych praktyk innych krajów.

Przedsiębiorczość społeczna

Początki przedsiębiorczości społecznej sięgająXIX wieku. Sam termin pojawił się w 1970 roku i oznaczał organizacje komercyjne, których cele i misje pokrywały się z celami i misjami organizacji niekomercyjnych. W tamtych czasach rząd zainwestował miliony dolarów w przedsiębiorstwa społeczne, których celem była walka z ubóstwem, dyskryminacją oraz wspieranie edukacji i opieki zdrowotnej. Przedsiębiorstwa te rozwiązywały problemy społeczne poprzez produkcję towarów, świadczenie usług i tworzenie miejsc pracy dla imigrantów i ludzi ubogich. Na przykład, w 1884 roku w Chicago otwarto pierwszy "Hull House". Przedsiębiorstwo to zapewniało pomoc socjalną dla imigrantów i ich dzieci. Działała tam również szkoła z wyspecjalizowanymi kursami dla nich z darmowymi posiłkami. Wielu absolwentów tej szkoły stało się wybitnymi postaciami w takich sferach działalności jak edukacja, prawo i upominanie się o prawa kobiet. Tak powinno być również we współczesnej Europie.

Przedsiębiorstwa społeczne będą bardzo pomagać imigrantom. Organizacje organizujące kursy pomogą najnowszym zdobyć niezbędne umiejętności i wiedzę, aby mogli pracować w nowym kraju. Szkoły językowe umożliwią szybszą socjalizację imigrantów i sprawią, że ich życie w nowym kraju będzie bardziej komfortowe. Znając język, będą mogli znaleźć pracę, co rozwiąże problem bezrobocia. Przedsiębiorstwa społeczne mogą również stworzyć miejsca pracy dla uchodźców i innych imigrantów, co pozytywnie wpłynie na gospodarkę kraju. Ponadto, przedsiębiorstwa społeczne mogą mieć na celu ochronę środowiska, poprawę opieki zdrowotnej, wsparcie osób potrzebujących itp. Imigranci mogą również pracować w tych firmach i wnosić swój własny wkład w nowe życie. Praca w tych organizacjach nie tylko przyniesie im pieniądze, ale także ułatwi im asymilację z nowym społeczeństwem.

Imigranci staną się świadomymi obywatelami kraju, a wskaźnik przestępczości i trudnych rodzin zmniejszy się.