Post

Unia Europejska i globalne wyzwanie związane z migracją

Pod koniec lata bieżącego roku problem migracji stał się najbardziej palącym dla Unii Europejskiej. Według informacji podanych przez OUN, od początku 2015 roku Morze Śródziemne przekroczyło ponad 224 000 uchodźców. Dzisiejsza fala migracji wygląda jak prawdziwe tsunami.

Kwestia węgierska

Budapeszt odmówił zastosowania się do Trzeciego Protokołu Dublińskiego, zgodnie z którym kraje Unii Europejskiej mają prawo odesłać imigrantów do kraju, do którego przybyli po raz pierwszy. Rok 2013 był dla Węgier przełomowy pod względem kwestii imigracyjnej. W 2012 roku schronienie znalazło tam 2074 imigrantów, a w 2013 ich liczba wzrosła do 18590. W 2014 roku liczba imigrantów osiągnęła 41521 osób, a w 2015 roku tylko w pierwszym kwartale roku było ich około 100000. Większość imigrantów pochodzi z krajów ogarniętych wojną: Afganistanu, Syrii, Iraku. Istnieje jeszcze jedno zagrożenie dla krajów europejskich. Wśród grup imigrantów mogą znajdować się islamscy terroryści. Fakt ten zwiększa prawdopodobieństwo aktów terrorystycznych w Europie, co jest niedopuszczalne. Należy podjąć zdecydowane i kardynalne działania.

Środki, które są podejmowane

Tsunami uchodźców pochodzi z Bałkanów. Wzrost liczby osób, które poprosiły o schronienie wynosi około 86% w porównaniu z rokiem poprzednim. Problem musi być rozwiązany jak najszybciej. Węgry rozpoczęły już nawet budowę muru wzdłuż granicy z Serbią. Grecja, Bułgaria i Macedonia również zaczęły wzmacniać swoje granice. Francja została również zmuszona do zamknięcia Eurotunelu. Duże europejskie miasta cierpią z powodu zamieszek, które mają na celu wsparcie imigrantów lub wręcz przeciwnie, zmuszają do ich przepędzenia.

Konsekwencje kryzysu migracyjnego

Kryzys migracyjny stał się papierkiem lakmusowym, który obudził takie wewnętrzne problemy europejskie, jak problemy konfesyjne, etniczne, religijne itd. Niemiecki minister spraw wewnętrznych powiedział, że jeśli Unia Europejska nie poradzi sobie z problemem migracji, to będzie musiała zrezygnować ze strefy Schengen. W tym roku Dania i Austria zaczęły przeprowadzać kontrole wjazdowe na granicach z Włochami i Niemcami. Kryzys migracyjny z 2015 roku dobitnie pokazał, że w UE nie ma spójnej polityki, a wszystkie decyzje podejmowane są zbyt wolno. Nielegalna migracja jest prawdziwym wyzwaniem dla państw europejskich. Unia Europejska będzie musiała stworzyć zupełnie nowy system elektronicznej kontroli imigrantów, jak również obywateli europejskich. Czytaj dalej na: http://smile.net.pl