Post

Postęp technologiczny w odniesieniu do młodzieży

Nie ma wątpliwości, że technologia odgrywa bardzo ważną rolę w naszym codziennym życiu. Szczególnie dla młodych mężczyzn i kobiet na całym świecie. Ogromne ilości informacji, które są produkowane, przetwarzane i przekazywane każdego dnia na całym świecie, są wyraźnym wynikiem tego, jak bardzo technologia może pomóc nam w rozwoju. I stała się ona obecnie czymś więcej niż tylko luksusem. Jest koniecznością.

Wielki rozwój komputerów, Internetu i mediów umożliwił bardziej efektywne i niezawodne zarządzanie i rozpowszechnianie informacji. Postęp technologiczny wpływa jednak zarówno pozytywnie, jak i negatywnie.

Celem IED jest zajmowanie się zagadnieniami związanymi z postępem technologicznym, a głównie z wykorzystaniem Social Media. Naszym celem jest pomoc młodzieży w zdobyciu umiejętności bezpiecznego korzystania z mediów społecznościowych, która ma problemy społeczne, edukacyjne i finansowe. Ponieważ tej grupie docelowej brakuje wiedzy na temat świadomego i bezpiecznego korzystania z Internetu oraz informacji na temat cyfrowego życia. Podstawowym celem jest przyczynienie się do korzystania z bezpiecznego Internetu.

Są pewne działania, które muszą mieć miejsce, aby młodzi ludzie nauczyli się jak bezpiecznie korzystać z technologii. Należy przeprowadzić badania i na podstawie ich wyników można podjąć działania.

W szczególności po przeprowadzeniu badań dotyczących skutków postępu technologicznego zostaną opracowane wysokiej jakości programy szkoleniowe ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb grupy docelowej oraz specyfiki poszczególnych krajów.

  1. Studia literaturowe na temat mediów społecznościowych
  2. E-moduł dydaktyczny do wykorzystania umiejętności bezpiecznego i świadomego korzystania z mediów społecznościowych
  3. Testowanie pilotażowe poprzez serię warsztatów

IED zawsze będzie działać na rzecz realizacji najlepszych pomysłów i pomocy społeczeństwu europejskiemu poprzez realizację Projektów Europejskich. Ramy finansowe Horyzont 2020 są z pewnością takim projektem, który może realizować te wspaniałe pomysły. Jeśli jesteś zainteresowany dodaniem tego pomysłu do swojej propozycji Horyzontu 2020, to zyskasz wspaniałego partnera dla swojego konsorcjum. IED jest tutaj, aby dać ci całą wiedzę potrzebną do zrobienia tego we właściwy sposób.

Skontaktuj się z nami już dziś i porozmawiaj o współpracy, która może przenieść Twój projekt europejski na wyższy poziom.