Post

Nowe wsparcie w perspektywie unijnej na lata 2014 - 2020

Lata 2014-2020 z pewnością okażą się przełomowe dla dotacji pochodzących z UE. Już dziś wiemy, że Unia Europejska ma w swoich planach wspieranie nie tylko istniejących funduszy, ale i całkowicie nowych programów.

Właśnie taki jest między innymi projekt Horyzont 2020. Rozwiązanie to zwraca na siebie uwagę przede wszystkim ze względu na to, że odpowiada za prowadzenie prac badawczych na wysokim poziomie. Jest to również rozwiązanie wspierające współpracę międzynarodową i te firmy, które dostrzegają potencjał, jaki kryje się w innowacyjności. Ciekawym rozwiązaniem może się też okazać nowy program COSMIE, którego zadanie polega na przyczynieniu się do tego, że małym i średnim firmom łatwiej będzie wejść na rynki UE.

Do tej pory można było odnieść wrażenie, że zadanie to jest możliwe do osiągnięcia przede wszystkim przez największe przedsiębiorstwa. Program ten pozwala też na jeszcze bardziej skuteczne finansowanie firm z sektora MŚP, co staje się możliwe tak dzięki kapitałowi, jak i samym gwarancjom kredytowym. Inicjatywa, na którą warto zwrócić uwagę jest również związana z programem „Łącząc Europę”. Tu warto wspomnieć przede wszystkim o wsparciu w finansowaniu tych przedsięwzięć, które mogą umożliwić stworzenie dróg, linii kolejowych i sieci energetycznych. Nie zapomniano również o młodzieży, która może korzystać z programu Erasmus+. To oryginalne rozwiązanie wykorzystuje wsparcie unijne, aby umożliwić młodym ludziom odbycie stażu za granicą.

Gdy Unia Europejska decyduje o podziale środków finansowych, którymi dysponuje, podstawowym kryterium niezmiennie pozostaje poziom PKB na mieszkańca. Warto pamiętać przy tym, że regiony, w których wynosi on od 75 do 90 procent średniego poziomu unijnego uzyskują status regionów w okresie przejściowym. W momencie, w którym wartość ta zostanie przekroczona, status regionu się zmienia i może zostać on zaliczony do tych, które są bardziej rozwinięte. Oczywiście, choć kryteria obiektywne maja duże znaczenie, nie są wcale jedynymi branymi pod uwagę przez urzędników z UE. Już choćby dlatego tak duże znaczenie maja indywidualne negocjacje i czynniki, na które zwraca się uwagę podczas ich trwania. Otrzymanie pomocy jest możliwe po podpisaniu Umowy Partnerskiej z KE i właśnie ten dokument jest kluczowy ze względu na zawartą w nim definicję strategii inwestowania środków europejskich w kraju.