Post

Przegląd krajowych programów operacyjnych

Pomoc finansowa pochodząca z funduszy unijnych jest skierowana do sześciu programów operacyjnych, choć dzięki specjalnemu programowi mogą na nią liczyć w rozszerzonym zakresie również województwa Polski Wschodniej. Każdy z programów operacyjnych określa, jakie typy przedsięwzięć mogą liczyć na wsparcie finansowe.

Wskazuje też, jakie podmioty mogą oczekiwać tego rodzaju pomocy. Podmioty, które są tym zainteresowane mogą korzystać między innymi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko będącego największym programem pomocowym realizowanym na obszarze tylko jednego państwa w całej historii Unii Europejskiej. Na realizację programu przeznaczono niemal 28 miliardów euro, co jest kwotą imponującą.

Ciekawym programem jest też Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Ten jest skierowany przede wszystkim do tych podmiotów, które zastanawiają się nad realizacją projektów innowacyjnych, najczęściej są one związane z badaniami i rozwojem, choć duże znaczenie mają również nowoczesne technologie oraz te inwestycje, które mają szczególne znaczenie dla gospodarki rozumianej jako całość.

Rozwój przedsiębiorstw

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój ma na celu uczynienie z naszego kontynentu miejsca, które będzie postrzegane jako atrakcyjne w kontekście lokowania inwestycji oraz podejmowania zatrudnienia. Tu można też ubiegać się o wsparcie dla tych projektów, które pozwalają na rozwijanie wiedzy oraz innowacji tak, aby możliwe stało się stworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy tak dla ludzi młodych, jak i borykających się z niepełnosprawnością. Unia wierzy, że to właśnie rozwój kapitału ludzkiego i odpowiednia polityka demograficzna mogą w największym stopniu przyczynić się do tego, że gospodarka stanie się bardziej konkurencyjna.

Nie można też zapominać o szczególnym programie, za taki uznawany jest bowiem Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej. Tu można zgłaszać projekty, które mają szczególne znaczenie społeczne i gospodarcze dla województwa podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podlaskiego oraz warmińsko- mazurskiego. Szczególnie mile widziana jest w tym kontekście ta infrastruktura, która może wspierać działalność naukową i badawczą, choć w cenie są również projekty modernizujące systemy komunikacyjne na różnym poziomie.

Warto pamiętać również o Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa. Tu pomoc finansowa jest przeznaczona dla tych inicjatyw, dzięki którym możliwy staje się rozwój cyfryzacji i to zarówno w obszarze administracji, jak i zdrowia oraz edukacji.