Post

Dotacje

W tym momencie będzie można się starać o dotację, której kwota może wynosić nawet 300 tysięcy złotych. W taki sposób mamy szansę na to, by swoją działalność mocno rozwijać. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w nowej perspektywie miał być traktowany jako priorytet, ale jak się okazuje jest nieco inaczej.

Mamy sytuację, w ramach której ten program póki co nie może ruszyć. Jednak dobrze będzie na niego poczekać, ponieważ te możliwości jakie będzie nam gwarantował są wyjątkowe i dzięki temu będzie można liczyć na stały rozwój firmy. Dobrze będzie także zbierać informację na temat tego programu, ponieważ dzięki temu będziemy już lepiej przygotowani do tego, by złożyć wniosek i potem możliwe, że w odpowiednim momencie go złożymy i to nasze staranie się o dotacje będzie skuteczniejsze.

W ramach nowego programu przygotowuje się również wspieranie działalności gospodarczej i dążenie do rozwoju przedsiębiorczości. Koszty obejmują: kupowanie dóbr i usług, prace budowlane, przygotowanie i prowadzenie spotkań, wydarzeń promocyjnych i szkoleniowych, najem oraz dzierżawa, kupowanie oprogramowania, kupowanie środków transportu, (ale może to być jedynie do 30 procent kosztów całej operacji) zatrudnienie osób do realizowania operacji pod warunkiem, że chodzić będzie o szkolenie, koszty związane z realizowaniem operacji.

Kwota wsparcia: 300 000 PLN. Wysokość dotacji: do 100% kosztów kwalifikowanych operacji. Obecnie będzie można przygotować wniosek, który trzeba następnie złożyć w Lokalnej Grupie Działania. Będzie dobrze sprawdzić również, czy na danym obszarze nie istnieje jakaś grupa wsparcia specjalnie dla nas przygotowywana. Obecnie realizuje się wsparcie dla gmin wiejskich oraz miejsko-wiejskich. W przypadku miejskich ograniczonych do około 20 tysięcy mieszkańców. Mamy również dotacje, które będą zróżnicowane, dlatego warto je odpowiednio poznać i szukać dla siebie czegoś odpowiedniego, by wspierać przedsiębiorczość. Jeśli mamy odpowiednie pomysły będzie można oczekiwać, że takie wsparcie zostanie nam udzielone.