Post

Konkurencyjne, oparte na wiedzy społeczeństwa młodzieżowe poprzez rozwijanie ich potencjału technicznego i przedsiębiorczości oraz kompetencji twórczy

Bezrobocie i niedostateczne zatrudnienie wśród młodzieży to dwa z najtrudniejszych problemów ekonomicznych i społecznych, z jakimi borykają się decydenci w krajach rozwijających się. Jedną z głównych przyczyn bezrobocia wśród młodzieży i niespełnienia oczekiwań świeżo upieczonych absolwentów w skali europejskiej są niewystarczające przekrojowe zdolności oparte na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, takie jak umiejętności e-przywództwa.

Projekt Erasmus+ "Moduł Globalnego Innowacyjnego Przywództwa" ma na celu budowanie konkurencyjnych, opartych na wiedzy europejskich społeczeństw młodzieżowych poprzez rozwijanie ich potencjału technologiczno-przedsiębiorczego i kompetencji w zakresie kreatywności; oraz przełożenie tych umiejętności na praktyczne sukcesy członków UE i krajów pozostających w tyle. Projekt będzie wspierał partnerstwo europejskie na platformie wielopoziomowej poprzez łączenie środowiska instytucjonalnego - władz lokalnych, biznesu, organizacji pozarządowych - z instytucjami szkolnictwa wyższego w celu realizacji międzysektorowej i przejrzystej współpracy europejskiej w dziedzinie edukacji i szkoleń.

Na trzecim spotkaniu międzynarodowym, które odbyło się 23 stycznia w Setubal w Portugalii, partnerzy projektu z Turcji, Włoch, Grecji i Portugalii przeanalizowali obecną sytuację i opracowali kolejne kroki w kierunku realizacji działań w ramach projektu. W ramach projektu partnerzy zamierzają dokończyć prace nad treścią i opublikować platformę internetową e-leaderstochange. Podejmą również wszelkie niezbędne działania w celu ewaluacji działań C2, które miały miejsce w Patrze, a na podstawie tych wyników będą mogli udoskonalić Przewodnik szkoleniowy i zebrać informacje zwrotne do przyszłych działań. Wreszcie, przeprowadzą wszystkie niezbędne działania upowszechniające, aby pomóc projektowi zyskać rozgłos i rozgłos.