Post

Zwiększenie inwestycji europejskich długoterminowych funduszy inwestycyjnych (ELTIF) w badania i innowacje

Współczesna gospodarka europejska cierpi na brak inwestycji w biznes, co hamuje ich innowacyjny rozwój. Należy poprawić bazę prawną, aby móc przyciągnąć więcej inwestorów. Ustawodawstwo unijne jest stale udoskonalane, aby stworzyć wszelkie korzystne warunki dla inwestycji zbiorowych.

ELTIF

Europejskie długoterminowe fundusze inwestycyjne umożliwiają inwestowanie w szeroki zakres działań długoterminowych. Fundusze te są tworzone dla takich projektów jak infrastruktura, transport, produkcja energii, projekty edukacyjne; inwestycje w przedsiębiorstwa, które nie są notowane na giełdzie (są to zazwyczaj małe i średnie przedsiębiorstwa) oraz inwestycje w nieruchomości i obiekty infrastrukturalne. Zgodnie z Instrukcją z 2011/61 tylko alternatywne fundusze inwestycyjne (AFI), zarządzane przez ZAFI, mają prawo prezentować się jako ELTIF. Fundusz ma konkretne zasady, zgodnie z którymi muszą zainwestować 70% swojego kapitału w konkretną sferę gospodarki (na długi okres). Mogą też przekazać pieniądze na inne sfery działalności, ale nie na projekty długoterminowe i nie więcej niż 30% środków. ELTIF zapewniają bardzo elastyczne warunki dla inwestorów. W ten sposób ten rodzaj inwestycji staje się bardziej atrakcyjny.

Zarządzający funduszem będą musieli zagwarantować, że inwestorzy indywidualni z portfelem do 500 000 euro będą mogli zainwestować nie więcej niż 10% kwoty w projekt długoterminowy. Minimalna pierwsza inwestycja została uzgodniona na poziomie 10 000 euro. Jeśli ELTIF będzie pracował dłużej niż 10 lat, zarządzający lub dystrybutor funduszu odmawiają współpracy z inwestorami detalicznymi, ponieważ mogą nie poradzić sobie z zarządzaniem tak długoterminowym zobowiązaniem.

Pieniądze otrzymane z ELTIF mogą być wykorzystane na wprowadzenie innowacyjnych technologii do produkcji lub na badania i rozwój innowacji. Te inwestycje w innowacje pomogą dźwignąć gospodarkę kraju i sprawią, że biznes będzie bardziej opłacalny i zrównoważony. W dobie szybkich zmian trendów i technologii firmy nie mogą korzystać z przestarzałych narzędzi i technologii, gdyż stracą swoją konkurencyjność na rynku.

ELTIF jest doskonałym narzędziem do rozwiązywania nie tylko problemów gospodarczych, ale także kluczowych kwestii politycznych Unii Europejskiej, gdyż stwarza możliwość pokrycia deficytu słabych krajów europejskich za pomocą inwestycji z krajów o bardziej zrównoważonej gospodarce.