Post

Zbiór dobrych praktyk w zakresie inteligencji emocjonalnej i bezrobocia wśród młodzieży

Jak wynika z danych statystycznych, zarówno na szczeblu europejskim, jak i krajowym, bezrobocie, zwłaszcza wśród ludzi młodych, gwałtownie rośnie. Jest to z pewnością spowodowane światowym kryzysem gospodarczym, ale nie tylko.

Brak fachowej wiedzy w określonych dziedzinach, nasycenie różnych zawodów, szybki wzrost gospodarczy i zwiększone wymagania to także bardzo ważne czynniki wpływające na wzrost bezrobocia, zwłaszcza wśród młodych ludzi.

Europejski program "Emotion to Motion-Emotional Intelligence Skills Development to Foster Youth Employability" próbuje również zbadać czynnik, który często uważamy za nieistotny, ale który w ostatecznym rozrachunku jest bardzo ważny.

Inteligencja emocjonalna to zdolność jednostki do rozpoznawania własnych uczuć, a także uczuć innych osób. Nasz stan emocjonalny ma bezpośredni wpływ nie tylko na nasze codzienne funkcjonowanie, ale także na nasze relacje interpersonalne, wydajność pracy i wiele innych rzeczy.

Pierwszym rezultatem projektu było badanie mające na celu zidentyfikowanie problemów związanych z inteligencją emocjonalną w próbie młodych ludzi pracujących oraz w próbie młodych ludzi bezrobotnych. Głównym celem badania było zidentyfikowanie problemów związanych z postrzeganiem uczuć w miejscu pracy oraz z ewentualnymi szkoleniami związanymi z rozwojem umiejętności i inteligencji emocjonalnej.

Wyniki badania pokazują, że choć większość osób potrafiła rozpoznawać swoje uczucia i radzić sobie z nimi, rozumiejąc, jak ważną rolę odgrywają one w ich pracy, to dostrzeganie uczuć kolegów sprawiało im trudności.

W przypadku osób bezrobotnych wyniki były nieco inne. Z odpowiedzi wynikało, że o ile większość z nich potrafiła rozpoznać swoje uczucia, o tyle trudniej było im zrozumieć kwestie związane z inteligencją emocjonalną i potencjalne wymagania, jakie może mieć szef lub członek wyższej kadry kierowniczej.

Zakończono prace nad stroną internetową europejskiego projektu "Emotion to Motion-Emotional Intelligence Skills Development for Fostering Youth Employability".

Strona zawiera opis projektu i jego kluczowych celów, profile organizacji partnerskich, wszystkie rezultaty programu, a także powiązane artykuły i wiadomości na temat inteligencji emocjonalnej.

Znajduje się tam również internetowa platforma edukacyjna projektu, na której umieszczono materiały edukacyjne stworzone w ramach projektu, dostępne w siedmiu językach!

Dostęp do platformy jest otwarty dla wszystkich osób bez względu na wiek i narodowość, a każdy użytkownik ma możliwość wyboru języka, w którym chce uczestniczyć w zajęciach.

Aby lepiej zrozumieć lekcje, dostępne sąćwiczenia praktyczne oraz kwestionariusze oceny materiałów edukacyjnych.

Platforma znajduje się w końcowej fazie testów. Po ich zakończeniu zostanie ona bezpłatnie udostępniona na naszej stronie internetowej.

W ramach europejskiego projektu "Emotion to Motion-Emotional Intelligence Skills Development to Foster Youth Employability" i jako drugi rezultat projektu opracowano elektroniczny zbiór dobrych praktyk w zakresie wykorzystania inteligencji emocjonalnej w pracy z młodzieżą.

Podstawową potrzebą stworzenia takiego zbioru jest zapewnienie zainteresowanym osobom podstaw do zapoznania się z terminem inteligencji emocjonalnej, ale także przedstawienie praktyk, które zostały wdrożone w celu wykorzystania inteligencji emocjonalnej w miejscu pracy lub w życiu codziennym.

Dobre praktyki ze wszystkich krajów partnerskich, które różnie postrzegają i podejmują działania w tym zakresie.

Zbiór ten będzie wkrótce dostępny na stronie internetowej Instytutu.

Czekamy na więcej informacji!