Post

Propozycje, jak zachęcać do przedsiębiorczości społecznej

Niezwykle ważne jest znalezienie i opracowanie nowych strategii, jak zachęcać do przedsiębiorczości społecznej. Ten rodzaj działalności przedsiębiorczej łączy w sobie korzyści finansowe z wdrażaniem rozwiązań dotyczących kwestii społecznych, kulturowych i środowiskowych.

Jak zachęcać do przedsiębiorczości społecznej

  • Upowszechnianie przedsiębiorczości społecznej: Stanie się znana szerszej populacji. Upowszechnianie informacji o tym, na czym polega ten rodzaj przedsiębiorczości, o potencjalnych możliwościach finansowania oraz o szansach na wsparcie.
  • Wspieranie ośrodków promujących przedsiębiorczość społeczną: Wspieranie istniejących ośrodków, w których prowadzona jest odpowiednia działalność, wzmocni przedsiębiorczość społeczną. Jedną z zalet takiej inicjatywy jest to, że połączy ona ludzi z różnych środowisk w celu wymiany pomysłów i wspólnego przyczyniania się do zmian. Ponadto, ośrodki te mogłyby działać jako sieć wsparcia dla wszystkich, którzy zamierzają rozpocząć przedsięwzięcie o takim charakterze.
  • Wsparcie rządowe dla trafnej przedsiębiorczości: Rządy uznające znaczenie tego rodzaju przedsiębiorczości; w związku z tym planują strategie, które ułatwią i przyniosą korzyści przedsiębiorcom społecznym i ich działalności zawodowej.

Udział młodzieży w przedsiębiorczości społecznej

Przedsiębiorczość społeczna może okazać się niezwykle korzystna dla młodzieży. Fakt, że młodzi ludzie mogą być profesjonalnie zaangażowani w jakąkolwiek działalność gospodarczą, może wzbudzić w nich świadomość i uznanie dla społeczności i środowiska. W konsekwencji może to również spowodować aktywne uczestnictwo w procedurach politycznych i społecznych.

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości (iED) uznaje znaczenie przedsiębiorczości społecznej i wyraża swoje poparcie poprzez udział w licznych projektach europejskich o odpowiedniej treści.

Projekt Erasmus+ "SEYW: The added value of Social Entrepreneurship in Youth Work" ma na celu wypełnienie luki pomiędzy przedsiębiorczością społeczną a pracą z młodzieżą poprzez edukowanie młodzieży w tym zakresie, a także dzielenie się praktykami i metodologią.