Post

EUROPEJSKI PRZEDSIĘBIORCA SPOŁECZNY - SPOTKANIE INAUGURACYJNE ESE

Projekt European Social Entrepreneur-ESE koncentruje się na promowaniu ducha przedsiębiorczości w całej Europie i walce z bezrobociem wśród osób poniżej 25 roku życia. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki opracowaniu podręcznika na temat przedsiębiorczości społecznej, kursu operacyjnego na temat innowacji społecznych oraz stworzeniu platformy internetowej zawierającej wszystkie produkty materialne.

We wrześniu 2019 roku partnerstwo projektu ESE utworzone przez Włochy, Grecję, Francję, Cypr, Portugalię i Rumunię spotkało się we Włoszech, aby wziąć udział w spotkaniu inaugurującym projekt.

Włoski koordynator był gospodarzem spotkania w Trani, małym miasteczku na południu Włoch, a spotkanie było ważną okazją do dokładnego omówienia projektu i kroków, jakie należy podjąć w celu jego realizacji.

Podczas spotkania partnerzy przedstawili siebie i swoją organizację, a CO-LABORY przygotowało krótką prezentację, która miała na celu wyjaśnienie celów i zadań projektu.

Dzięki temu spotkaniu partnerzy mieli okazję poznać się osobiście i rozpocząć wspólną pracę nad projektem. Spotkanie koncentrowało się głównie na dyskusji na temat koncepcji przedsiębiorczości społecznej z uwzględnieniem wielu różnic w każdym z krajów partnerskich oraz tego, w jaki sposób ten aspekt może zostać włączony do badań jako wstępny krok do stworzenia jednego z głównych rezultatów projektu: Podręcznika na temat przedsiębiorczości społecznej.

Po pierwszym intensywnym dniu pracy, gospodarz zorganizował małą wycieczkę po mieście, w tym możliwość odwiedzenia dwóch młodych przedsiębiorców, którzy stworzyli przestrzeń dla projektantów na tym terenie, zwaną "Shiski Concept Space"; po wizycie odbyła się kolacja towarzyska w jednej z lokalnych restauracji.

Początek pracy zakończył się w bardzo pozytywny sposób z dobrymi oczekiwaniami od całego partnerstwa.

Jeśli chcesz być na bieżąco z działaniami w ramach projektu, możesz odwiedzić nas tutaj: https: //socialentrepreneur.eu/