Post

EUROPEJSCY PRZEDSIĘBIORCY SPOŁECZNI - ESE 2. SPOTKANIE TRANSNARODOWE

13 marca 2020 roku odbyło się 2. TM projektu ESE-European Social Entrepreneur. Spotkanie odbyło się wirtualnie z powodu trudnych okoliczności, w których żyjemy, COVID-19, który dotknął całą planetę. Pierwotny plan zakładał, że spotkanie zostanie zrealizowane w Grecji. Niemniej jednak, dzięki narzędziom technologicznym i dobrej woli wszystkich partnerów, spotkanie było udane i partnerzy z Włoch, Grecji, Francji, Cypru, Portugalii i Rumunii byli w stanie dyskutować o działaniach prowadzonych w ramach projektu i przyszłych krokach. Ta sytuacja zdrowotna doprowadziła do konieczności odkrycia alternatywnych rozwiązań w celu kontynuowania prawidłowego funkcjonowania grupy i projektu.

Spotkanie koncentrowało się głównie na procesie rozpowszechniania wszystkich działań i rezultatów projektu European Social Entrepreneur w celu podniesienia świadomości i poinformowania zainteresowanych stron o znaczeniu przedsiębiorczości, a także przedstawiono sugestie, w jaki sposób kontynuować rozpowszechnianie projektu w obliczu tych trudnych czasów. Kolejnym tematem dyskusji był podręcznik na temat przedsiębiorczości społecznej, który będzie zawierał wyniki badań porównawczych w Europie na temat historii sukcesu przedsiębiorstw społecznych, które zostały dostarczone przez wszystkich partnerów.

Ponadto, wszyscy partnerzy podzielili się swoimi przemyśleniami na temat kolejnych spotkań międzynarodowych i krótkoterminowych szkoleń, które będą realizowane na Cyprze i jak ta bezprecedensowa sytuacja pandemii wpłynie na pierwotny harmonogram działań projektu. Dzięki efektywnej współpracy partnerstwa, wizja i działania projektu ESE będą kontynuowane i miejmy nadzieję, że te trudne czasy, z którymi wszyscy mamy do czynienia, wkrótce się skończą i dadzą miejsce na bardziej pomyślną przyszłość.

Jeśli chcesz być na bieżąco z działaniami projektu, możesz już dziś odwiedzić oficjalną stronę internetową: https: //socialentrepreneur.eu/