Post

Projekt "Zero przymusu

PROJEKT "ZERO PRZYMUSU" BĘDZIE WSPIERAŁ STOSOWANIE ALTERNATYWNYCH WOBEC PRZYMUSU STRATEGII RADZENIA SOBIE Z KRYZYSEM SCHIZOFRENII W ŚRODOWISKACH DOMOWYCH"

ZERO COERCION to europejski projekt realizowany w ramach programu ERASMUS+, którego głównym celem jest zwiększenie kompetencji osób chorych na schizofrenię, ich krewnych, opiekunów i pracowników służby zdrowia psychicznego w zakresie radzenia sobie z kryzysem schizofrenii w środowisku domowym poprzez zastosowanie strategii alternatywnych wobec przymusu.

Wdrażanie strategii radzenia sobie z kryzysem schizofrenii bez stosowania przymusu w środowisku domowym jest nadal wyzwaniem ze względu na brak m.in:

  • świadomości praw i wiedzy na temat alternatywnych rozwiązań
  • Dostosowanych metodologii do wdrożenia w środowisku domowym
  • Partycypacji osób ze schizofrenią, wspieranych przez krewnych, w definiowaniu ich własnych zindywidualizowanych strategii radzenia sobie z kryzysem
  • Efektywna współpraca z pracownikami służby zdrowia psychicznego

ZERO COERCION to europejski projekt realizowany w ramach programu ERASMUS+, którego głównym celem jest zwiększenie kompetencji osób chorych na schizofrenię, ich krewnych, opiekunów i pracowników służby zdrowia psychicznego w zakresie radzenia sobie z kryzysem schizofrenii w środowisku domowym poprzez stosowanie strategii alternatywnych wobec przymusu.

Zostanie opracowana innowacyjna metodologia szkolenia, materiały szkoleniowe dostosowane do każdej grupy docelowej oraz platforma e-szkoleniowa wspierająca wdrażanie metodologii szkolenia. Przeprowadzone zostaną pilotażowe działania walidacyjne z udziałem ponad 120 osób w Hiszpanii, Słowenii, Rumunii, Estonii, Grecji i na Litwie.

ProjektZERO COERCION będzie realizowany w okresie od listopada 2019 r. do października 2021 r. przez Konsorcjum Europejskie, którego liderem jest "Fundación CV Santos Andrés, Santiago y Miguel, FSASM (Hiszpania)" z udziałem innych podmiotów specjalizujących się w tematyce zdrowia psychicznego, takich jak "Slovensko Zdruzenje za Dusevno Zdravje, SENT (Słowenia)", "Psichikos Sveikatos Perspektyvos Viesoji Istaiga, PSP (Litwa)", "Fundatia Estuar (Rumunia)", "EDRA Scamg Social Cooperative Activities for Minority Groups (Grecja)", "Estonian Wellbeing and Recovery College, EWRC (Estonia)" oraz "Institute of Entrepreneurship Development, IED (Grecja)" jako podmiot specjalizujący się w opracowywaniu rozwiązań w zakresie e-szkoleń.