Post

Projekt Respect

Szybki rozwój jest cechą charakterystyczną naszego świata. W dzisiejszych czasach wszystko odbywa się z prędkością światła. W większości przypadków ludzie zapominają o najważniejszych rzeczach, które powinny tworzyć bezpieczną i pełną szacunku społeczność. Proste rzeczy, takie jak pokój i równość.

Grupą ludzi, która wydaje się przywiązywać jeszcze mniejszą wagę do tych ważnych spraw, jest młodzież. Młodzi ludzie w każdym wieku zdają się nie rozumieć znaczenia pewnych zasad, które powinny przyświecać naszym społeczeństwom, i w rezultacie całkowicie je zaniedbują. Takie zasady, jak solidarność i tolerancja, są wyrzucane przez okno i zastępowane egoizmem i antagonizmem.

Taka postawa może powodować poważne problemy dla każdego lokalnego społeczeństwa. Należy więc podjąć działania zmierzające do poprawy sytuacji i ostatecznego wyeliminowania problemów, które powstały i mogą powstać w przyszłości.

Na obszarze Europy istnieje coraz większa potrzeba znalezienia rozwiązań. Społeczeństwa lokalne cierpią, a bez odpowiednich działań problem nie zostanie rozwiązany. Tu właśnie wkraczają projekty europejskie. Innowacyjny charakter projektów europejskich łączy ludzi i organizacje z każdego kraju europejskiego i pozaeuropejskiego, a ich celem jest znalezienie rozwiązań dla większych i mniejszych problemów, które mogą zagrozić fundamentom, na których zbudowano UE.

Jednym z takich projektów jest RE.S.P.E.C.T: Youths' REspect of Solidarity, Peace, Equality, Citizenship, and Tolerance through creativity. Projekt ten ma na celu połączenie międzynarodowej synergii partnerów, których łączy ta sama potrzeba. Potrzeba rozwijania wśród młodzieży poczucia szacunku dla solidarności, pokoju, równości, obywatelstwa i tolerancji w celu ułatwienia w ten sposób integracji społecznej młodych ludzi należących do mniejszości kulturowych.

Projekt koncentruje się na takich grupach docelowych, jak osoby pracujące z młodzieżą, trenerzy, artyści zaangażowani w edukację młodzieży oraz młodzi ludzie należący do mniejszości kulturowych. Pierwszym oczekiwanym rezultatem projektu jest rozwój zawodowy każdej organizacji partnerskiej poprzez jej członków, którzy nauczą się różnych metod pozaformalnych z zakresu sztuki partycypacyjnej i podejścia cyfrowego w celu rozwijania kultury różnorodności.

Kolejnym rezultatem ma być podniesienie świadomości na temat poszanowania różnorodności podczas szkoleń oraz kampanii informacyjnej "Youth RE.S.P.E.C.T. thru Cre8ivity". W czasie trwania projektu osoby pracujące z młodzieżą w naszych organizacjach zdobędą wiele praktyk zawodowych usprawniających ich pracę z młodzieżą, a także zdobędą umiejętności i kompetencje w zakresie różnorodności kulturowej. Kompetencje zdobyte przez osoby pracujące z młodzieżą w czasie trwania projektu zostaną przekazane młodym ludziom, z którymi pracowały, podczas 3 krótkich szkoleń.

Cele

Poniżej podajemy 3 cele projektu:

  1. Zwiększenie rozwoju zawodowego każdego z partnerów, zazwyczaj w ramach współpracy europejskiej, poprzez uczenie się pozaformalne i międzykulturowe w zakresie zarządzania różnorodnością kulturową poprzez 3 krótkie wspólne szkolenia personelu.
  2. Wzmocnienie sieci współpracy pomiędzy partnerami poprzez stworzenie nowego narzędzia edukacyjnego "Youth RE.S.P.E.C.T.", kanału telewizji internetowej jako prawdziwego zasobu o wartości międzynarodowej, łączącego najlepsze praktyki europejskie w celu ułatwienia integracji społecznej młodych ludzi należących do różnych grup mniejszości kulturowych.
  3. Rozpoczęcie kampanii podnoszącej świadomość "Młodzież RE.S.P.E.C.T. przez kreatywność".

Silne projekty o głębokim oddziaływaniu, takie jak projekt RESPECT , są potrzebne, by zmieniać społeczeństwo europejskie. Zostań aktywnym obywatelem i weź udział w tych projektach, aby wesprzeć i wzmocnić przestrzeń europejską.