Post

W stronę kulturowego rozumienia Innego

Tło projektu TOGETHER

Jest to kluczowy czas dla Europy, aby promować dalsze zrozumienie kulturowe i dialog międzykulturowy. W XXI wieku nastąpił ponowny wybuch fali migracji z krajów trzecich spoza Europy. Jednak ci nowi migranci nie tylko mówią innym językiem. Co najważniejsze, przynoszą ze sobą odmienne kultury, a nawet religie. W związku z tym wielu Europejczyków może nie być tak podatnych na to kulturowe zrozumienie, jak inni. W konsekwencji wielu migrantów lub uchodźców ma trudności z integracją w nowym miejscu przeznaczenia.

Obszar europejski ma bogatą historię dziedzictwa kulturowego i dialogu międzykulturowego. Historia ta, oczywiście, nie zawsze była pokojowa, ponieważ Europa została zniszczona przez wiele wojen na swoim terytorium. Skoro jednak wieloetnicznej Europie, z jej długą historią konfliktów wewnętrznych, udało się zachować pokój, dlaczego nie mogłoby to dotyczyć także tych nowych migrantów? Jeśli tak się stanie, szersze zrozumienie kulturowe w Europie będzie miało znaczący impuls dla rozwoju ekonomicznego i społecznego, a także pozwoli Europie stawić czoła wspólnym wyzwaniom w zakresie spójności społecznej i zrównoważonego rozwoju.

Projekt

Projekt "TOGETHER -TOwards a cultural understandinG of thE Other" to dwuletni projekt finansowany w ramach programu Erasmus+. Wynika on z potrzeby tworzenia więzi, budowania odpowiedniej świadomości i promowania wspólnych wartości w odniesieniu do zrozumienia międzykulturowego pomiędzy UE a krajami sąsiadującymi. Jego głównym celem jest wzmocnienie pozycji wszystkich sektorów społeczeństwa poprzez budowanie mostów między ludźmi, wzmacnianie wzajemnego zrozumienia oraz pobudzanie rozwoju gospodarczego i społecznego , aby umożliwić Europie i jej sąsiadom stawienie czoła wspólnym wyzwaniom oraz osiągnięcie spójności społecznej i zrównoważonego rozwoju .

Spotkanie inauguracyjne projektu "RAZEM" odbyło się 1 października 2020 r. i dotyczyło następujących zagadnień:

  • Opracowanie raportu z analizy porównawczej
  • Projekt programu nauczania dla ambasadorów
  • Plan Upowszechniania i Trwałości projektu

Wielokulturowy skład konsorcjum wskazuje na laserowe ukierunkowanie na dialog międzykulturowy. W realizacji tego projektu uczestniczą organizacje z różnych krajów i kultur. W szczególności, uczestniczące organizacje pochodzą z Grecji, Cypru, Włoch, Gruzji i Libanu.