Post

Grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC)

Dla każdego młodego, aspirującego, utalentowanego naukowca priorytetem są zaawansowane badania w jego dziedzinie. Jeśli naukowiec ma już za sobą doskonałe, nadzorowane prace badawcze, jeśli ma wystarczające doświadczenie i jeśli jest gotowy do rozpoczęcia samodzielnej pracy jako potencjalny lider badań, granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych są z pewnością tym, do czego powinien dążyć.

Jeśli jesteś naukowcem, który chce rozpocząć karierę jako badacz, ale nie wiesz, jak zdobyć grant ERC, to jedną z rzeczy, którą możemy zdecydowanie polecić, jest szkolenie. Granty badawcze ERC nie są łatwe do zdobycia i bez odpowiedniego szkolenia nawet najbardziej błyskotliwi naukowcy nie mają wiedzy technicznej potrzebnej do napisania i złożenia udanego wniosku.

Szkolenie dotyczące grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych będzie w stanie rozwiązać te problemy, odpowiadając na najważniejsze pytania, takie jak: kto może ubiegać się o taki grant lub jakie wnioski będą kwalifikowały się do otrzymania grantu. W szczególności dobre szkolenie musi być w stanie objąć następujące obszary:

  • Kto może się ubiegać: Chociaż przez większość czasu jest bardzo jasne, kto może ubiegać się o dotację, od czasu do czasu może pojawić się kilka nieporozumień. Właściwy kurs szkoleniowy musi odpowiedzieć na to pytanie i wyjaśnić je na samym początku sesji.
  • Kryteria kwalifikowalności: Wniosek można złożyć dla każdej dziedziny badań. Ale jakie są. kryteria kwalifikowalności? To drugi sektor, który będzie musiał być objęty szkoleniem.
  • Lokalizacja badań: Gdzie będą prowadzone badania? Instytucja Goszcząca lub HI odgrywa bardzo ważną rolę we wniosku. Ta część musi być bardzo jasna i konkretna oraz oczywiście zgodna z kryteriami UE.
  • Zespół badawczy: Każde duże badanie wymaga dobrego zespołu badawczego. Istnieją pewne techniczne kryteria UE, które należy spełnić przy wyborze takiego zespołu. Na szkoleniu można uzyskać wszystkie potrzebne informacje na temat tych kryteriów. Jednak to Ty będziesz odpowiedzialny za jakość samego zespołu.
  • Pieniądze na granty: Ile pieniędzy z grantów można uzyskać na badania? W jaki sposób będziesz w stanie wnioskować o maksymalną kwotę? Są to tematy, które powinien poruszyć dobry kurs szkoleniowy.

Po omówieniu tych punktów, masz wiedzę potrzebną do rozpoczęcia pisania wniosku badawczego. Ale jak zapewnić, że wniosek będzie wystarczająco dobry, aby otrzymać finansowanie? Sesja szkoleniowa będzie musiała również obejmować to zagadnienie. W szczególności trener będzie musiał omówić główne kroki, takie jak:

  • Dokładne przeczytanie wszystkich oficjalnych dokumentów przed rozpoczęciem pisania wniosku
  • Posiadanie wszystkich szczegółów potrzebnych do procesu aplikacji, pochodzących z HI
  • Analiza krok po kroku, jak napisać każdą część wniosku, poprzez zapoznanie się z oficjalnym formularzem wniosku
  • Znaczenie terminów i jak one działają
  • śledzenie procesu oceny wniosku.

Znajomość kryteriów oceny pomoże Ci zbudować swój wniosek w oparciu o nie. To z pewnością może dać Ci znacznie lepsze szanse podczas procesu oceny. Kiedy więc wybierasz szkolenie z pisania wniosków o granty ERC, miej oczy otwarte na kurs, który przeanalizuje wszystkie kryteria oceny i wyjaśni je Tobie, jedno po drugim.

Kursy szkoleniowe są niezbędne, jeśli chodzi o wnioski projektowe UE. Znajdź najlepsze kursy, które nauczą Cię, jak pisać szczegółowe, warte dotacji wnioski i już dziś rozpocznij swoje badania zmieniające bieg wydarzeń.