Post

Dzięki dotacjom unijnym kolejne przedsiębiorstwa mogą inwestować w swoja działalność.

Wsparcie unijne pozwala małym firmom, zatrudniającym maksymalnie do dziesięciu osób na uzyskanie środków finansowych pomagających w rozwoju i promocji swojej działalności. Zazwyczaj takie firmy mają problem z uzyskaniem dodatkowych finansów, które mogą wpłynąć pozytywnie na działalność firmy, szczególnie jeśli mają one niewielki obrót. W takich przypadkach warto starać się o uzyskanie dotacji z Unii Europejskiej, która z pewnością ułatwi działanie w wielu zakresach działalności przedsiębiorstwa.

Jest wiele projektów które oferują wsparcie firmom, trzeba jednak zorientować się w prawach jakie są wymagane w ramach starania się o dotacje. Na terenie naszego kraju są organizowane różne projekty i konkursy, do których mogą przystąpić wszyscy, jeśli spełniają określone wymogi. Szczególnie wspierane są tutaj małe i średnie przedsiębiorstwa, więc uzyskanie dotacji unijnej jest bardzo realne i dosyć proste w realizacji. Najczęściej programy jakie są przygotowywane dla małych i średnich firm, są programami regionalnymi, na które wcześniej dostaje finanse całe województwo. Znając potrzeby lokalnego rynku, władze samorządowe określają charakterystykę programów i ich realizację.

Praktycznie teraz w każdym województwie jest realizowany program, jednak nie zawsze są one jednakowe i trzeba sprawdzić jakie są wymogi i warunki w ramach danego projektu na terenie województwa. Każdy projekt wymaga realizacji określonych warunków jakie musi spełnić właściciel mikro przedsiębiorstwa, który stara się o uzyskanie wsparcia finansowego. Dobrze jest jeśli przed złożeniem wniosku i biznesplanu zapoznamy się z wymogami projektu, tak aby jak najlepiej przygotować całą wymaganą dokumentację, pasująca do schematu jaki dotyczy naszej działalności. Nie ma jednego, jasno określonego schematu, ponieważ projekty wsparcia dotyczą wielu różnych gałęzi gospodarczych, w związku z tym są także różne wymagania. Najlepiej więc wcześniej zapoznać się ze schematem i dopasować go do warunków naszej firmy.

Obecnie najbardziej promowane są regiony najbiedniejsze i o największym bezrobociu, gdzie wsparcie jest szczególnie ważne. Sprawa wygląda nieco inaczej w miastach gdzie już wcześniej były dostępne środki unijne. Warunki jakie będą określały możliwość uzyskania dotacji, będą określone przez Urząd Marszałkowski i właśnie do nich trzeba się odpowiednio dopasować. Dzięki temu cały proces uzyskania środków unijnych jest szybszy i lepiej dostosowany do potrzeb regionu.