Post

Jak UE wspiera zakładanie i rozwój firm?

Trudno zaczynać działalność gospodarczą w momencie, gdy brakuje nam środków finansowych. Obecnie jednak mamy pewne możliwości zdobywania tych środków między innymi dzięki dotacjom z UE.

Własny biznes to obecnie takie rozwiązanie, do którego skłania się duża grupa młodych osób. Szczególnie te osoby, które mają problemy ze znalezieniem pracy. Mówimy również o tym, by realizować swoje własne projekty. Co ciekawe nie jest to wcale jedyna grupa, która obecnie takie rozwiązania wybiera. Można mówić o wzrostowej tendencji, która jest zauważalna i to w rożnych grupach wiekowych. Okazuje się, że wielu naszych rodaków obecnie decyduje się na samozatrudnienie. Dane z GUS mówią o tym, że miesięcznie pojawia się w naszym kraju kilkanaście tysięcy nowych firm. Finansowanie zewnętrzne już nie ogranicza się tylko do kredytów, ale takim doskonałym źródłem pieniędzy może być między innymi finansowanie unijne. Nowa perspektywa w tym zakresie daje duże możliwości, szczególnie że dotacje przygotowywane są pod kątem różnych grup oraz programów.

Osoby, które chcą zakładać swoją firmę na obszarze wiejskim także będą w stanie znaleźć dla siebie środki ze specjalnych programów zakładających rozwój obszarów wiejskich. Jeśli ktoś mieszka w mieście to istnieją również programy operacyjne, które mogą być istotnym wsparciem. Tutaj przygotowywane są takie programy, które dopasowywane są do poszczególnych województw. Interesujące rozwiązania są dla tych osób, które mają jakieś inicjatywy z potencjałem na innowacyjną technologię, usługę albo projekt. W takim przypadku istotnym elementem będzie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, który takie inicjatywy obecnie mocno wspiera. Tradycyjne na takie istotne wsparcie mogą liczyć mieszkańcy z terenów Wschodnich w naszym kraju. Tam bowiem przygotowuje się specjalne programy z myślą o tych regionach.

Obecnie UE daje przedsiębiorcom wiele możliwości, gdy chodzi o uzyskiwanie wsparcia przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej. Nie oznacza to jednak, że są jakies ograniczenia. Dobrze będzie zdawać sobie z nich sprawę. Powinniśmy wspominać nie tylko zamiar założenia firmy, ale także takim bardzo ważnym elementem będzie zawsze przygotowywanie solidnego biznesplanu, w którym będziemy te ważne elementy opisywać, by pokazać, że nasz projekt jest na dobrym poziomie.