Post

Australijscy naukowcy dołączą do zespołów ERBN w całej Europie

Zawarto nową umowę między Unią Europejską a Australią. Porozumienie, które umożliwia najwyższej klasy naukowcom z Australii dołączenie do innowacyjnych zespołów badawczych w Europie, które są finansowane przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERC). To nie pierwszy raz, kiedy Australijska Rada ds. Badań Naukowych (ARC) i Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) zgadzają się na taką inicjatywę.

13 lutego 2019 r. zastępca dyrektora generalnego Komisji Europejskiej ds. badań i innowacji Signe Ratso oraz ambasador Australii H.E. Justin Brown podpisali dokumenty i zamknęli tę bardzo ważną umowę w Brukseli. W tym ważnym dniu obecni byli również główny naukowiec Australii dr Alan Finkel oraz dyrektor Agencji Wykonawczej ERBN Pablo Amor. Inicjatywa ta ma na celu zachęcenie czołowych australijskich naukowców, którzy są finansowani przez ARC, do odwiedzenia Europy w celach badawczych. Na czas pobytu i prowadzenia badań w Europie będą oni mieli możliwość uczestniczenia w zespołach finansowanych przez ERC.

Europa czyni starania, aby przyciągnąć najlepszych naukowców i stymulować międzynarodową współpracę i wymianę naukową. Dzięki tej trzynastej już umowie tego rodzaju Europa jeszcze bardziej otwiera się na innowacje i nowe talenty z całego świata. Jest to w końcu jeden z głównych celów ERBN od jej ustanowienia w 2007 roku. Poprzednia umowa tego rodzaju została podpisana w październiku 2018 r. między ERBN a australijską Narodową Radą Zdrowia i Badań Medycznych (NHMRC).

Dzięki tym inicjatywom ERBN będzie mogła zaoferować Europie więcej długoterminowych grantów, aby wspierać i promować rozwój naukowy, a także talenty stojące za badaniami. Sami naukowcy. Nie jest zaskoczeniem, że do dnia dzisiejszego wielu 48 australijskich naukowców stacjonujących w Europie otrzymało od ERBN granty na prowadzenie swoich badań na obszarze europejskim.

Skutki umowy

Otwarcie się na nowe badania naukowe jest zawsze dużym krokiem dla Unii Europejskiej. Potrzebne są talenty, a współpraca jest bardzo ważna. Europa ma wiele do zaoferowania społeczności naukowej. Jest wielu europejskich naukowców, którzy są ekspertami w swojej dziedzinie i cieszą się uznaniem na całym świecie. Dzięki grantom ERBN Europa daje tym naukowcom szansę na zebranie się, współpracę i zrobienie kolejnego kroku w kierunku ukończenia swoich badań lub ich rozwinięcia.

Skutki dla świata nauki były i nadal będą ogromne. Dotacje te otwierają wiele drzwi dla innowacji naukowych i pomagają budować silne fundamenty dla kolejnych pokoleń naukowców. Brak kapitału zawsze stanowił problem dla naukowców. Zajmując się tym problemem za pośrednictwem ERBN i innych grantów naukowych, Europa dąży do maksymalizacji pozytywnego wpływu nauki na społeczeństwo.

Wpływ ten rozpoczął się wraz z pierwszą inicjatywą tego rodzaju, która została podpisana w 2012 r. z USA. Następnie zawarto kolejne umowy z najbardziej prestiżowymi instytucjami finansującymi w takich krajach, jak Korea Południowa, Argentyna, Japonia, Republika Południowej Afryki, Indie i wiele innych.

Europejska Rada ds. Badań Naukowych, kierowana przez Radę Naukową, niezależny organ zarządzający, jest częścią jednej z najbardziej obiecujących europejskich ram finansowych, Horyzont 2020. Na lata 2014-2020 ERC mogła przeznaczyć budżet w wysokości 13 mld euro dedykowany na granty unijne dla badaczy i naukowców.