Post

Rozpoczęcie naszej e-konferencji na temat prawa do bycia zapomnianym w Europie i poza nią o godz. 12:30

W trzecią rocznicę Google Spain Blogdroiteuropéen pragnie podsumować obecną sytuację i ocenić wpływ tego słynnego wyroku, o którym często mówi się, że uświęcił prawo do bycia zapomnianym. Wielu z Was odpowiedziało na nasze zaproszenie do udziału w tej pierwszej e-konferencji i jesteśmy za to bardzo wdzięczni. Państwa entuzjazm potwierdza zainteresowanie i oczekiwania związane z tym tematem, z którym wiąże się wiele kwestii prawnych, technicznych, ekonomicznych i etycznych.

W chwili obecnej nie ma szczegółowych sprawozdań empirycznych, które pozwoliłyby ocenić wpływ Google Spain w państwach członkowskich i poza nimi. Celem tej e-konferencji będzie przybliżenie naszym czytelnikom sposobu, w jaki wyrok jest wdrażany w kilku krajach europejskich, a także przegląd debat i dyskusji w państwach nienależących do UE na temat zasadności uznania podobnego prawa w ich własnych systemach prawnych.

Program naszej e-konferencji składa się z trzech części:

  • Część pierwsza: Krajowe wdrożenie Google Hiszpania
  • Część druga: Kilka merytorycznych aspektów prawa do bycia zapomnianym w Europie

W wystąpieniach omówione zostaną: związek między prawem do bycia zapomnianym a wolnością wypowiedzi; prawo do bycia zapomnianym we francuskim "Règlement Général de la Protection des Données (RGPD)"; oraz prawo do bycia zapomnianym w odniesieniu do danych dotyczących zdrowia.

  • Część trzecia: Prawo do bycia zapomnianym poza granicami UE

Ta ostatnia część przenosi nas poza granice UE i, poprzez spojrzenie na inne systemy prawne, podkreśla specyfikę podejścia UE. Sugeruje również możliwości różnych odpowiedzi na obecną potrzebę rozwoju tożsamości cyfrowej w naszym nowoczesnym społeczeństwie.

Ta e-konferencja została zorganizowana pod naukową opieką Olivii Tambou, profesora nadzwyczajnego (Maître de conférences) z Uniwersytetu Paris-Dauphine, z udziałem Maryline Boizard, profesora nadzwyczajnego (Maître de conférences HdR) z Uniwersytetu Rennes , Cristina Pauner, profesora tytularnego z Uniwersytetu Jaume I, Nathalie de Grove-Valderon, profesora nadzwyczajnego (Maître de Conférences HdR) z Uniwersytetu Tuluza. Sekcję poświęconą Ameryce Łacińskiej koordynuje Juan Gustavo Corvalán, profesor na Wydziale Prawa w Buenos Aires.

Nasza e-konferencja rozpocznie się w poniedziałek, 15 maja. Począwszy od tej daty będziemy publikować składkę codziennie o 12:30. Czas francuski. Prace te będą miały formę wpisów na blogu (około 1000 słów) lub dokumentów roboczych. W zależności od autorów, będą one albo w języku francuskim ze streszczeniem w języku angielskim, albo w języku angielskim ze streszczeniem w języku francuskim.

Mamy nadzieję, że te wypowiedzi przyczynią się do stymulującej debaty i zachęcamy do korzystania z funkcji komentarzy, aby podzielić się swoimi uwagami i pytaniami. Jeśli ktoś z Was chciałby zareagować w bardziej rozwinięty sposób, prosimy o kontakt z nami i zaproponowanie stanowiska.