Post

Konferencja i kampania uświadamiająca "Jeszcze nie jest za późno!".

W ramach projektu PAL European (współfinansowanego przez Rights, Equality and Citizenship Programme of the European Union), w dniach 17 i 18 stycznia 2017 r. w Pradze (Czechy) odbędzie się Konferencja Kampanii Podnoszącej Świadomość Nie jest za późno. Konferencja będzie okazją do wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk między partnerami projektu i profesjonalistami, którzy działają w obszarze edukacji i integracji szkolnej Romów.

W konferencji weźmie udział ponad 100 uczestników z 9 różnych krajów europejskich (Czechy, Belgia, Włochy, Hiszpania, Grecja, Francja, Słowenia, Węgry i Rumunia).

Konferencja, główne wydarzenie Kampanii, będzie wspólną przestrzenią na poziomie europejskim, gdzie będzie można podzielić się najważniejszymi doświadczeniami w dziedzinie zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki przez dzieci romskie, dyskryminacji w szkołach oraz wymienić się informacjami na temat korzyści płynących z edukacji i możliwości wydłużenia okresu nauki.

Pomimo różnych sytuacji i kontekstów w całej Europie, obecnie nieuwzględnianie dzieci romskich w systemie edukacji oraz brak zaangażowania ich rodzin w ten system stanowią jedną z głównych przyczyn wykluczenia społecznego, stygmatyzacji i dyskryminacji.

Podczas konferencji, w ramach warsztatów, krótkich spotkań z udziałem ekspertów zewnętrznych i grupy docelowej, czyli podmiotów działających w sektorze, omówione zostaną następujące tematy. W szczegółach: konferencja na temat potrzeby integracji Romów w edukacji, najlepszych praktyk, metodologii i możliwych rozwiązań; znaczenie oficjalnego uznania antycyganizmu; podstawowe przyczyny marginalizacji Romów; promowanie perspektywy praw człowieka i równego obywatelstwa dla Romów; różne formy dyskryminacji i antycyganizmu; znaczenie uwrażliwiania głównego nurtu społeczeństwa; rola mediów w zwalczaniu stereotypów i uprzedzeń na temat Romów; młodzież romska; egzekwowanie i przepisy antydyskryminacyjne, niezależność organów ds. równości od partii politycznych i dostęp do wymiaru sprawiedliwości.

Przedstawione i omówione zostaną najlepsze praktyki uznane przez partnerów projektu.

Śledź nas na http://projectpal.eu/

Tutaj znajduje się oficjalne nagranie wideo kampanii podnoszenia świadomości "Jeszcze nie jest za późno