Post

Przed osiągnięciem etapu Jak zmniejszyć nierówności

Opracowywanie strategii zmniejszania nierówności zostało uwzględnione w Agendzie 2030 na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). W szczególności treść SDG nr 10 dotyczy zmniejszania nierówności w krajach i pomiędzy krajami.

Dowody sugerujące podjęcie natychmiastowych działań

Mimo podejmowanych prób minimalizowania skali nierówności, okazuje się, że jest to zjawisko silnie ugruntowane w skali globalnej. Lista procentów, które dokumentują sprzeczności w skali globalnej, jest długa. Oto kilka alarmujących faktów wynikających z nierówności:

  • Statystyki pokazują, że w krajach rozwijających się, dzieci z najbiedniejszych 20 procent populacji, mogą nie dożyć 5 roku życia, w porównaniu z ich rówieśnikami z bogatych środowisk.
  • Osoby niepełnosprawne cierpią z powodu braku ochrony socjalnej. Populacja ta jest bardziej narażona na ogromne wydatki na zdrowie, pięciokrotnie wyższe niż przeciętne. Ponadto świadczenia dla osób niepełnosprawnych są dostępne tylko dla 28% tej populacji; w krajach o niskich dochodach odsetek dostępności wynosi 1%.
  • Rodzenie dzieci przez kobiety z obszarów wiejskich w krajach rozwijających się jest trzykrotnie bardziej narażone na śmierć niż kobiety z obszarów miejskich.

Parametry, które należy wziąć pod uwagę, aby zredukować nierówności

Nierówność jest rozszerzona społecznie, ekonomicznie, politycznie i środowiskowo. Co więcej, te rozszerzenia, tego zjawiska, wyrażane są wertykalnie i horyzontalnie. Mianowicie, forma horyzontalna przejawia się jako nierówności pomiędzy jednostkami lub gospodarstwami domowymi, w ramach regionu, kraju lub świata. Natomiast forma wertykalna wyrażana jest pomiędzy ludźmi o zróżnicowanych ramach kulturowych, w obrębie danego społeczeństwa. Dlatego przed podjęciem jakichkolwiek sugestii dotyczących strategii eliminowania nierówności, powinniśmy zdefiniować problem i jego elementy składowe.

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości (Institute of Entrepreneurship Development - iED) jest orędownikiem równości we wszystkich jej formach i jest zaangażowany w wiele strategicznych partnerstw pracujących nad tym, jak zmniejszyć nierówności.

W tych ramach, jest synergia "RESPECT: Youths' Respect of Solidarity, Peace, Equality, Citizenship and Tolerance through Creativity". Jest to projekt w ramach programu Erasmus+, którego celem jest podniesienie świadomości młodzieży w zakresie wartości, które sprzyjają różnorodności społecznej, poprzez kreatywne środki.

Więcej informacji na temat projektu RESPECT można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej projektu.