Post

Przedsiębiorstwa społeczne i zielona gospodarka

Obecnie przedsiębiorstwa społeczne odmieniają życie i wprowadzają pozytywne zmiany na całym świecie. Ich rozszerzalne i nadające się do powielania rozwiązania problemów społecznych i środowiskowych sprzyjają bardziej otwartej, zrównoważonej i dostatniej przyszłości dla wszystkich. Przedsiębiorstwa społeczne przyczyniają się do "inteligentnego" rozwoju, odpowiadając na potrzeby, które nie zostały jeszcze zaspokojone poprzez innowacje społeczne.

Przykładem takiego inteligentnego wzrostu jest zielona gospodarka, ponieważ coraz więcej firm wybiera rozwiązania o niskim wpływie na środowisko i inwestuje w nowe technologie ekologiczne. Zielona gospodarka reprezentuje nowy paradygmat produkcji, nie jest tylko gałęzią gospodarki, ale nowym sposobem działania, organizacji, produkcji i dystrybucji. Zielona gospodarka jest częścią szerszych ram społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, ponieważ nie dotyczy jedynie produkcji towarów o niskiej emisji gazów cieplarnianych, ale również potrzeby, aby te miejsca pracy były w równym stopniu dostępne dla kobiet i mężczyzn, z godziwym wynagrodzeniem i normami jakości, które mogą zagwarantować możliwości rozwoju osobistego i zawodowego zatrudnionych osób, jak również korzyści gospodarcze i społeczne dla społeczności, które je przyjmują.

Projekt Erasmus + Europejski Przedsiębiorca Społeczny - ESE wpisuje się w te ramy, ponieważ ma na celu pomoc ludziom w zdobywaniu nowych umiejętności w sektorze przedsiębiorczości społecznej w celu promowania szans na zatrudnienie, rozwoju społeczno-edukacyjnego i zawodowego oraz uczestnictwa w życiu obywatelskim i społecznym. Aby osiągnąć te cele, partnerstwo opracuje pewne produkty, takie jak podręcznik na temat przedsiębiorczości społecznej, kurs operacyjny na temat innowacji społecznych oraz platformę internetową zawierającą wszystkie produkty materialne.

Jeśli jesteś zainteresowany tematem i wierzysz, że możesz zaoferować swój wkład lub chcesz dowiedzieć się więcej, nie wahaj się z nami skontaktować!

Więcej informacji na temat projektu i wszystkich innowacyjnych produktów można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej: https: //socialentrepreneur.eu/