Post

Dorobek intelektualny GEM: Zastosowania gamifikacji w edukacji

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości (Institute of Entrepreneurship Development - iED) ogłasza piąty (5th ) GEM Intellectual Output. Dorobek ten jest prezentowany w formie podręcznika. Co więcej, powstaje on w ramach europejskiego projektu GEM - Gamification Methods for Educational Management.

Metody gamifikacji w zarządzaniu oświatą

Zanim rozwiniemy GEM, w skrócie zostanie zdefiniowane pojęcie gamifikacji. Gamifikacja jest metodą, w której elementy gier i związane z nimi działania są stosowane w innych kontekstach. Ponadto, metoda ta jest wykorzystywana jako alternatywa, która edukuje i angażuje uczestników.

GEM to projekt w ramach programu Erasmus+, w którym prześledzono potrzeby formalnych systemów edukacyjnych w zakresie angażujących metod nauczania. Projekt ma na celu stworzenie pięciu (5) metodologii gamifikacji, które zostaną przetestowane. Projekt skierowany jest do młodych ludzi w wieku od 18 do 23 lat. Co więcej, ma on na celu wspieranie budowania potencjału osób pracujących z młodzieżą oraz w pracy z młodzieżą. A także promowanie empowermentu.

Projekt GEM składa się z pięciu (5) partnerów pochodzących z Rumunii, Grecji, Polski, Łotwy i Bułgarii.

Więcej informacji na temat GEM można znaleźć na oficjalnej stronie projektu.

Dorobek intelektualny GEM 5

Ten produkt intelektualny to zbiór rezultatów w formie podręcznika, zatytułowany "Jak wykorzystać metody grywalizacji w pracy z młodzieżą i innych doświadczeniach edukacyjnych". Jest on oparty na badaniach przeprowadzonych przez dziesięciu (10) naukowców z pięciu (5) organizacji partnerskich. Podręcznik składa się z czterech (4) rozdziałów. Pierwszy rozdział poświęcony jest gamifikacji i jej potencjałowi jako medium. Kolejny rozdział dotyczy wpływu wspomnianej metody. Wreszcie, rozdziały trzeci i czwarty dotyczą połączenia dwóch koncepcji, edukacji formalnej i gamifikacji, a także proponują gry, które ustanawiają połączenie między nimi.

iED dostrzega znaczenie tej inicjatywy i jej wkład w formalny system edukacyjny i ma nadzieję, że stanie się ona użytecznym narzędziem w rękach edukatorów. Jeśli chciałbyś wnieść swój wkład w ten wysiłek, nie wahaj się skontaktować z naszymi pracownikami.