Post

Programy krajowe funduszy UE

Jeśli spojrzymy na programy krajowe w ramach funduszy UE to zobaczymy, że przede wszystkim największe środki finansowe będziemy mieli w ramach programu Infrastruktura oraz Środowisko. Priorytetem będzie tutaj gospodarka niskoemisyjna, ale spore środki finansowe będzie się przeznaczać również na rozwój infrastruktury technicznej, ochronę środowiska oraz bezpieczeństwo energetyczne.

Kolejny program to Inteligentny Rozwój, który zwraca uwagę na siebie przede wszystkim dlatego, że jest to największy program w UE, który będzie odpowiadał za kwestie związane z finansowaniem badań, inwestycji czy rozwoju. To oczywiście sprawi, że będą wspierane takie działania, w ramach których będą podejmowane różnorakie próby rozwoju wspólnie przez przedsiębiorców i badaczy co każdej ze stron będzie przynosić wyjątkowe korzyści.

Program Inteligentny Rozwój koncentrować się będzie na wspieraniu całego procesu powstawania innowacji począwszy od koncepcji przez przygotowywanie prototypów oraz komercjalizację. Interesujący będzie również program Wiedza, Edukacja Rozwój, który ma za zadanie wpływać na aktywizowanie ludzi, którzy nie mają jeszcze 30 lat a obecnie również pozostają bez zatrudnienia. Program ten przygotowywany jest również w taki sposób, że ma gwarantować wsparcie dla szkolnictwa wyższego oraz tak zwanych innowacji społecznych. W przyszłość i rozwój patrzy także Program Polska Cyfrowa, który zakłada sobie za cel zwiększenie dostępności do sieci. To taki program, który będzie wspierał działania z zakresu e-administracji, a więc będzie to doskonałe rozwiązanie wspierające załatwienie różnorakich spraw w sieci a nie przy tradycyjnym okienku w kolejnym urzędzie.

Jeśli chodzi o tak zwane programy regionalne to na pewno takim bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się również w ramach nowej perspektywy program Polska Wschodnia. Jest to program ponadregionalny, który funkcjonuje dla wszystkich regionów należących do Polski Wschodniej. Ma on gwarantować skuteczne podnoszenie konkurencyjności oraz innowacyjności. Wydaje się, że ciekawym rozwiązaniem będzie także program Pomoc techniczna, który zwraca na siebie uwagę przede wszystkim dlatego, że pozwala nam na zapewnienie sprawnego działania tych wszystkich instytucji, które mają odpowiadać za dzielenie funduszami unijnymi i ich skuteczne wdrażanie.